Download
10 palabras galegas que non te en traduci n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
10 Palabras galegas que non teñen tradución PowerPoint Presentation
Download Presentation
10 Palabras galegas que non teñen tradución

10 Palabras galegas que non teñen tradución

650 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

10 Palabras galegas que non teñen tradución

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 10 Palabrasgalegasque non teñentradución

 2. Actividadepreliminar • De quelinguascresqueprocedenestaspalabras? • En parellasintentadeadiviñar o seusignificado • Coñecesalgunhapalabraquesóexista en galego? • Agora ides lerunhaspalabrasgalegasquepodenentrañardificultade a hora de buscar un equivalentenoutra lingua. Imaxinadecomopoderíanser en croata.

 3. Morriña • Sentimento e estado de ánimo melancólico e depresivo, en particular o causado pola nostalxia da terra. • Tamén existe en portugués e aparece recollido no DRAE.

 4. Ex: Nosdías de chuviaéntrame a morriña.

 5. Meiga • Muller á que se lleatribuía un pauto co demo, do querecibíapoderes para realizarmeigallos, adiviñar o futuro, curar… • A diferenza da bruxa, a meiga non é sempre mala.

 6. Ex: Crequeunhameigallebotou un mal de ollo

 7. Carallo Ira: Me cago no carallo, ¡Carallo! Gabanza:É un home de carallo. Animoso: Dálle, carallo, dálle. Cualitativo:Non vale un carallo. Esgotamento:Xaestouata o carallo. Meteoroloxía: Vaiun sol de carallo. Afastado: Queda no quintocarallo. • Indignación: Quecarallo! • Cachondeo: Bueno, carallo, bueno! • Desplante:Vaiaocarallo. • Inquisitivo: Quecarallo é? • Ofensa:Este carallo é parvo. • Ameaza:Ven, carallo, ven. • Negación:Non, carallo, non.

 8. Luscofusco • Momento do día, entre o día e a noite, en que a luzdesapareceu case porcompleto e as cousas se percibencomosombras

 9. Luar • Claridadeproducidapolaluz da Lúa. Ex: O luariluminaba a prazananoite.

 10. Carballeira • Lugar poboado de carballos(tipo de árbore). Ex: A merendacelébrasenunhacarballeira.

 11. Ría • Penetración que forma omar nacosta, debida á sumersión da parte litoral. Semellante a un fiordenoruegués.

 12. Orballo • Chuviamiúdaquemollamoi lentamente. • Poallaouchuviscatamén son sinónimos. • Taméndesigna a rosadaqueaparecepolamañáfroito da humidade.

 13. Enxebre • Que é característico e propio dun país ou dunha rexión e que non está falseado, deformado ou mesturado con nada alleo. Ex: A queimada e o licor café son bebidas moi enxebres.

 14. Percebeiro • Persoaqueapañapercebes (crustáceos fixados pola parte inferior ás rochas dos lugares moi batidos polo mar).

 15. Con queestánrelacionadas a maioríadestaspalabras?

 16. Mira estesvídeose responde: • Verbas • Anuncio de promoción de turismo en Galicia • Cales son as túaspalabrasfavoritas en galego? Porque? • Votade para vercal é a palabramáisbonita • Que ideas transmite o segundovídeo? Quepodeesperar un turista de Galicia? É unhaimaxedistintado resto de España?

 17. En croata Agora intentadepensar entre todos en palabrasnavosa lingua quepoidanserdifíciles de trasladaraogalego.