Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pou te a polopou te PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pou te a polopou te

Pou te a polopou te

201 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pou te a polopou te

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

    1. Poute a polopoute

    2. Pout je nerodn oblast, kter trp nedostatkem vody (za horn hranici srek se povauje 200mm rocne). Jednm zcharakteristickch rysu je nedostatek vegetace. Klasickm prkladem poute je Sahara ci Gobi. Existuj poute pscit ci kamenit.

    3. Podneb Podneb , pro ne jsou prznacn vysok teploty vzduchu, mal mnostv a nepravideln vskyt srek a tak vysok vpar, e srky nejsou dostatecne pro ivot vegetace typick pro jin oblasti te zemepisn rky. Nejvy teplota byla zaznamenna v Lybii 13. zr 1922 58C (Sahara) charakteristick je prudk strdn teplot: ve dne vedra a nad 5060C, vnoci prudk ochlazen (nekdy a knebo pod bod mrazu).

    4. Typy pout - Kamenit pout poutn dlaba ( poutn mozaika)Povrch poute pokryt ochlazenmi kameny bez vetch mezer, nebo obnaenou matecnou horninou. Vznik pusoben vetru odvtm jemnozrnnho materilu a tm, e vetrem hnan psek rozruil puvodn povrch a obrousil horn exponovanou stranu kamenu - Druhou oblast je cst poute, kde je pscit materil ukldn a kde vznikaj psecn duny.

    5. Duny - parabolick - duny vznikaj na zem, kde se vyskytuje mnostv vegetace, kter zpevnuje ramena presypu a tm umonuje vznik ramen a prohlubovn vrcholu paraboly - srpkovit (barchany) - vznikaj v oblastech s dostatkem psku, typick je ikm laminace a pomal presouvn. Barchany jsou typick pro psecn oblasti Sahary. - prcn (transverzln) prevldajc jeden smer vetru - podln utvreny dvojic vetru z ruznch stran, co m za nsledek jejich zarovnn do zdnlive rovnobench pruhu. - hvezdicovit sloen duny, kter jsou utvreny vetm mnostvm vetrnch proudu pusobcch z vce stran. Tyto duny dosahuj znacnch rozmeru a vek.