Download
informatika 7 ro n k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatika - 7. ročník PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník

171 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Informatika - 7. ročník

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Paměti počítače Informatika - 7. ročník

 2. Paměti počítače

 3. Obsah • Vnitřní paměti • paměť RAM • paměť ROM • další paměti • Vnější paměti • pevný disk • disketa • optický disk • USB • paměťové karty • Paměť počítače • Kapacita paměti • Vybavovací doba • Druhy paměti • Otázky

 4. Paměť počítače = místo pro dočasné (krátkodobé)nebo trvalé (dlouhodobé) uložení dat a programů • rozdělena na paměťové buňky, které mají své číslo = adresu • do 1 paměťové buňky se vejde právě 1 bajt (jedno osmimístné dvojkové číslo) • aby se počítač ve své paměti vyznal, jsou všechny buňky očíslovány • číslo paměťové buňky používá počítač jako její adresu

 5. Kapacita paměti • udává, jaké množství dat či instrukcí se do paměti vejde • vyjadřuje se • v bytech (B) • kilobytech (KB) • megabytech (MB) • gigabytech (GB)

 6. Vybavovací doba • udává, za jak dlouho po vyžádání se začnou z paměti informace vybavovat • u registrů procesoru – několik nanosekund (miliardtin sekundy) • u diskety – čtvrt sekundy Rychlost přenosu dat – kolik dat je paměť schopna vydat za 1 sekundu

 7. Druhy paměti (rozdělení): • vnitřní (živá paměť počítače) • ke krátkodobému uchování dat a instrukcí, které jsou pohotově k dispozici procesoru • vnější (skladiště) • k dlouhodobému uložení programů nebo výsledků práce, které mohou být v případě potřeby přehrány do vnitřní paměti

 8. Co patří do vnitřní paměti • Operační paměť RAM • Paměť ROM • Registry • Vyrovnávací paměť cache • Videopaměť • CMOS

 9. pokračování Operační paměť RAM(Random Access Memory) • rychlá pracovní paměť, spolupracuje přímo s procesorem • slouží k dočasnému ukládání a načítání informací, které počítač často potřebuje a s nimiž pracuje

 10. Operační paměť RAM - pokračování • ukládá se do ní část operačního systému, právě zpracovávaná data, a jiné informace (výsledky naší práce - texty, výpočty, obrázky) • po vypnutí počítače se vymaže • ploché destičky – paměťové moduly, do počítače jich můžeme dát několik (podle počtu paměťových slotů) • čím více paměti, tím lépe, tím bude počítač rychlejší • běžná úroveň je dnes 1 GB i více

 11. pokračování Paměť ROM (Read Only Memory) • paměť pouze pro čtení • obsah je v ní pevně uložen, je neměnný, nezávislý na napájení • po vypnutí počítače zachovává svůj obsah • uloženy základní programy nutné pro start počítače – počáteční kontroly, instrukce zavádějícího programu BIOS („bootování“ – inicializace) • malá kapacita – 256 KB

 12. Další vnitřní paměti • Registry • v procesoru • Vyrovnávací paměť cache („keš“) • malá, rychlá, mezi RAM a procesorem • Videopaměť • uchovává obrázky a znaky pro výstup na monitor • na velikosti grafické paměti závisí rozlišení graf. adaptéru (= kolik bodů - pixelů- vodorovně a kolik svisle je schopen zobrazit) • CMOS • informace o sestavě PC a nastavení jeho částí • typ RAM, ale nesmaže se - má baterii

 13. pokračování Vnější paměti • záznamová média pro uchovávání informací • pomalejší než RAM • velká kapacita • po vypnutí počítače se obsah nesmaže • z vnější paměti si počítač načítá do RAM operační systém a další programy a data

 14. Co patří do vnější paměti • HARDDISK - pevný disk • DISKETA - pružný disk • CD-ROM - optický disk • DVD-ROM • USB disk • Paměťové karty

 15. pokračování HARDDISK - pevný disk = hlavní záznamové médium • nepřenosná kovová krabička uvnitř počítače – uložena všechna data, která se v počítači nachází • obsahuje více disků, každý má svou čtecí hlavu • záznam a čtení na magnetickém principu - čtecí hlava je elektromagnet, který zmagnetizuje povrch disku v závislosti na změně el. proudu

 16. Pevný disk - pokračování • umožňuje data zapisovat, číst, přepisovat, mazat • data se po vypnutí počítače nesmažou • velká kapacita – v GB • 4 GB, 10 GB, 20 GB, 30 GB, …

 17. Disketa - FLOPY DISK • výměnný disk - přenosný kotouč v pouzdře • magnetický záznam • data je možné zapisovat, číst, přepisovat, mazat • diskety dříve populární, dnes nevyhovující • příliš malá kapacita - 1,44 MB • nespolehlivost, malá odolnost (poškození při mrazu, vys. teplotách, u magnetů) • dnes se používá zřídka i 3,5“ (palcová)

 18. CD a DVD disky • výměnné paměťové médium • podstata čtení • data jsou uložena ve stopách na jedné dlouhé spirále, která začíná ve středu média a postupně se rozvíjí až k okraji (ne na soustředných kružnicích jako u pevného disku) • u DVD je odstup stop menší než u CD, proto se na něj vejde víc informací (dat) • záznam přístupný ze spodní strany disku • snímání je prováděno bezdotykově, laserovým paprskem • výhody: • velká kapacita (lze umístit velké množství informací) • levná výroba • spolehlivost (nedá se smazat) • vysoká odolnost proti mechanickému opotřebení (disk se poškodí spíš neopatrnou manipulací – poškrábáním)

 19. pokračování Optický disk - CD • kompaktní disk, tzv. „cédéčko“ – druhy • disky označené R • zápis pouze 1 krát, určeny pouze pro čtení, nelze opravovat ani mazat (encyklopedie, slovníky, katalogy, programy,…) • disky označené RW • pro 1 nebo opakovaný záznam (nahrávání – vypalování) • lze opravovat i mazat • kapacita – 650 MB i více

 20. pokračování Optický disk - DVD • navenek stejné jako CD • data se ukládají do jedné nebo 2 vrstev • pro čtení se používá laserové světlo s kratší vlnovou délkou • kapacita 4,7 – 17 GB (podle počtu vrstev) • druhy DVD-Video filmy (obraz a zvuk) DVD-Audio zvuk DVD–Data údaje

 21. označení • + neumí číst starší mechaniky PC • – kompatibilita se staršími mechanikami a přehrávači • typy: • DVD-ROM – pro čtení u všech PC, pro přehrávání počítačových dat a multimediálních aplikací • DVD+R, DVD-R – pro 1 zápis • DVD+RW, DVD-RW – přepisovatelné • DVD+R DL – pro 1 zápis, 2 vrstvy

 22. USB disk • moderní, malé záznamové zařízení připojitelné k počítači přes tzv. USB port • velká kapacita (v GB) • universální - data můžeme zapisovat, přepisovat, mazat • cenová dostupnost

 23. Paměťové karty - Compact Flash • miniaturní přenosné záznamové médium, které se používá např. v digitálním fotoaparátu • aby počítač dokázal přečíst a zapisovat data na této kartě musí mít speciální čtečku (zásuvný port pro kartu) • velká kapacita • jednotky, desítky GB

 24. pokračování ? Otázky • Co je paměť? • V jakých jednotkách se vyjadřuje kapacita paměti? • Rozdělení pamětí • Jaký je rozdíl mezi vnější a vnitřní pamětí? • Co patří do vnitřní paměti? • Jaké znáš vnější paměti?

 25. pokračování ? Otázky - pokračování • Co se stane s obsahem vnitřní paměti po vypnutí počítače? • Co se stane s obsahem vnější paměti po vypnutí počítače? • Co je RAM? • Co je ROM? • Seřaď vnější paměti podle kapacity

 26. ? Otázky - pokračování • Kapacita diskety, pevného disku, CD a DVD • Jak se jinak nazývá pevný disk? • Proč se dnes disketa už téměř nepoužívá? • Jaké jsou druhy optických disků? • Výhody CD, DVD • Co je USB a k čemu se používá? Konec

 27. Paměti počítače – Informatika 7. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. • Windows XP Professional • MS Office • Zoner - České kliparty • obrázky z internetu • literatura: • L. Kovářová, V. Němec, M. Jiříček, P. Navrátil: Informatika pro základní školy • P. Navrátil: S počítačem na základní škole Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)