1 / 13

Τελικός UEFA Champions League 2007

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Τελικός UEFA Champions League 2007. Μάιος 2007. Στόχοι μας. Εξυπηρέτηση της αυξημένης αεροπορικής κίνησης Επιτυχής διαχείριση των επιβατών - οπαδών των δύο ομάδων Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους VIPs και προσκεκλημένους που θα επισκεφθούν τη χώρα μας

Télécharger la présentation

Τελικός UEFA Champions League 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Τελικός UEFA Champions League 2007 Μάιος 2007

 2. Στόχοι μας • Εξυπηρέτηση της αυξημένης αεροπορικής κίνησης • Επιτυχής διαχείριση των επιβατών - οπαδών των δύο ομάδων • Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους VIPs και προσκεκλημένους που θα επισκεφθούν τη χώρα μας • Ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του αερολιμένα για το υπόλοιπο επιβατικό κοινό

 3. Σύγκριση κίνησης με ιστορικά ρεκόρ ΔΑΑ Επιβατική κίνηση Πέμπτης 24 Μαΐου + 20 % Κίνηση Αεροσκαφών Πέμπτης 24 Μαΐου - 6 % Ολυμπιακοί Αγώνες 30/8/04 UEFA CL 24/5/07 Ολυμπιακοί Αγώνες 30/8/04 UEFA CL 24/5/07

 4. Εκτιμήσεις κίνησης (21 – 24 Μαΐου) • 180 επιβατικές πτήσεις charter • 80 Intra-Schengen (Ιταλία - Milan AC) • 100 Extra-Schengen (Βρετανία - Liverpool) • Σύνολο επιβατών (οπαδών) charters: 34.000 • 14.000 Intra-Schengen (Ιταλία - Milan AC) • 20.000 Extra-Schengen (Βρετανία - Liverpool) • 60% των επιβατών θα έρθουν για μία μέρα

 5. Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς ΥΠΑ Οργανωτική επιτροπή Αεροδρομιακή κοινότητα ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ UEFA Αεροδρομική κοινότητα ΥΜΕ / Μέσα Μεταφοράς ΕΠΟ ΕΛ. ΑΣ.

 6. Προετοιμασία ΔΑΑ • Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου με βάση την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 • Ενσωμάτωση στο γενικό επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ. ΑΣ. • Ειδική διαδικασία συντονισμού των ad hoc πτήσεων για την περίοδο του τελικού (22 – 24 Μαΐου) σε συνεργασία με την ΥΠΑ • Επιπλέον προσωπικό ασφαλείας για υπηρεσίες ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών και πρόσβασης(300 άτομα) • Εσωτερικό πρόγραμμα εθελοντισμού (120 συμμετοχές)

 7. Επιχειρησιακό σχέδιο ΔΑΑ • Διαχωρισμός των οπαδών των δύο ομάδων σε αφίξεις και αναχωρήσεις σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ. ΑΣ. : • Εξυπηρέτηση μέσω διαφορετικών εγκαταστάσεων • Δορυφορικός Αεροσταθμός • Κτίριο Ταχείας Εξυπηρέτησης • Μετακίνηση μέσω διαφορετικών μέσων μεταφοράς • Προαστιακός • Λεωφορεία ΕΘΕΛ • Ελεγχόμενη και σταδιακή αποχώρηση των οπαδών από ΟΑΚΑ προς αεροδρόμιομετά τη λήξη του τελικού μέσω χρωματικού φίλτρου

 8. Πληροφόρηση στους οπαδούς

 9. Συστάσεις προς το επιβατικό κοινό • Προσέλευση στο αεροδρόμιο όχι νωρίτερα των δύο (2) ωρών από την ώρα αναχώρησης καθ’όλη τη διάρκεια της 24ης Μαΐου • Επίδειξη των αεροπορικών εισιτηρίων στις εισόδους του κεντρικού Αεροσταθμού

 10. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ένα ακόμη μεγάλο αθλητικό γεγονός στη χώρα μας ! Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια για την επιτυχή διοργάνωσή του

 11. Backup - Αφίξεις στον ΔΑΑ Express Facility

 12. South FanZone South Fan Zone North Fan Zone North Fan Zone West Agora Champions Village Velodrome Olympic Stadium “Spiros Louis” Backup - Αναχώρηση από ΟΑΚΑ Pedestrian Access to Neratziotissa Station L. Kymis to Attika Road

 13. Express Facility … Backup - Αναχωρήσεις από ΔΑΑ

More Related