Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHƯƠNG VII PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHƯƠNG VII

CHƯƠNG VII

592 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CHƯƠNG VII

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CHƯƠNG VII CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ

 2. Tiết 58 – Bài 34 CHẤT RẮN KẾT TINH CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH Giáo viên: Trần Thị Mai

 3. Chất rắn Chất lỏng Chất rắn vô định hình Chất rắn kết tinh Chất khí Vật chất

 4. Tinh thể Cấu trúc tinh thể Kích thước tinh thể T/c vật lý phụ thuộc dạng tinh thể Các đặc tính Nhiệt độ nóng chảy xác định Chất rắn kết tinh Đơn tinh thể Phân loại Đa tinh thể Linh kiện bán dẫn Ứng dụng Mũi khoan, dao cắt kính, trang sức, ... Các ngành công nghệ

 5. 1. Cấu trúc tinh thể: Tinh thể muối (NaCl) Tinh thể thạch anh, là một dạng của oxit silic(SiO2)

 6. 1. Cấu trúc tinh thể: Kim cương Than chì(graphit)

 7. 1. Cấu trúc tinh thể: Tinh thể Gallium có màu sáng bạc

 8. 1. Cấu trúc tinh thể: Tinh thể Borax (hàn the), có công thức Na2B4O7·10H2O hay Na2[B4O5(OH)4]·8H2O

 9. 1. Cấu trúc tinh thể: Tinh thể đường thẻ, đường phèn Tinh thể đường mía).

 10. 1. Cấu trúc tinh thể: Lưu huỳnh

 11. 1. Cấu trúc tinh thể: Tinh thể vàng

 12. 1. Cấu trúc tinh thể: Cấu trúc tinh thể thạch anh(SiO2) Cấu trúc tinh thể muối ăn Cấu trúc tinh thể kim cương Nhận xét:Có cấu trúc tinh thể Có dạng hình học xác định

 13. 1. Cấu trúc tinh thể: Kích thước tinh thể : • Kích thước tinh thể phụ thuộc quá trình hình thành tinh thể diễn biến nhanh hay chậm. Tinh thể muối ăn -Tốc độ kết tinh càng chậm, tinh thể có kích thước càng lớn. Tinh thể muối ăn

 14. 2. Các tính chất của chất rắn kết tinh: * Tính chất vật lý phụ thuộc dạng tinh thể: Các chất rắn kết tinh được cấu tạo từ cùng một loại hạt, nhưng cấu trúc tinh thể không giống nhau thì những tính chất vật lí của chúng cũng rất khác nhau. Tách than chì theo các lớp phẳng thì dễ hơn theo các phương khác Cấu trúc tinh thể than chì (dạng tinh thể thứ hai của cacbon) Cấu trúc tinh thể kim cương(dạng tinh thể thứ nhất của cacbon)

 15. 2. Các tính chất của chất rắn kết tinh: * Nhiệt độ nóng chảy xác định: Mỗi chất rắn kết tinh (ứng với 1 cấu trúc tinh thể) có nhiệt độ nóng chảy xác định không đổi ở mỗi áp suất cho trước.

 16. 2. Các tính chất của chất rắn kết tinh: * Phân loại: Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể Chất đơn tinh thể Chất đa tinh thể • Được cấu tạo từ một tinh thể (như muối ăn, kim cương, thạch anh…) • Được cấu tạo từ vô số tinh thể rất nhỏ liên kết hỗn độn với nhau (như kim loại, hợp kim) • Các tính chất vật lí của nó không giống nhau theo các hướng khác nhau  tính dị hướng • Các tính chất vật lí của nó giống nhau theo các hướng khác nhau tính đẳng hướng

 17. Cấu trúc của vài chất rắn đơn tinh thể: Muối (NaCl) Kim cương Thạch anh(SiO2)

 18. Cấu trúc của các đơn tinh thể Ge và Si: Gemani Silic

 19. Cấu trúc chất đa tinh thể: Cấu trúc kim loại Cấu trúc của kẽm Cấu trúc của sắt Cấu trúc của vàng

 20. 3. Ứng dụng: • Một số đơn tinh thể được dùng làm linh kiện bán dẫn • Kim cương dùng làm đồ trang sức, mũi khoan, dao cắt kính, đá mài, ... • Các kim loại và hợp kim được dùng trong các ngành công nghệ khác nhau: chế tạo máy, xây dựng cầu đường, đóng tàu, điện và điện tử, sản xuất đồ gia dụng, ... Kim cương dùng làm đồ trang sức Tinh thể Telua trắng bạc, có ánh kim, giòn, là chất bán dẫn

 21. Ví dụ Không có cấu trúc tinh thể, không có dạng hình học xác định Đặc điểm Có tính đẳng hướng Chất rắn vô định hình Không có nhiệt độ nóng chảy xác định Ứng dụng Thuỷ tinh, nhựa đường, nhựa thông, hắc ín, các chất dẻo... Trong nhiều ngành công nghệ khác nhau do có nhiều đặc tính quý (không gỉ, không bị ăn mòn, dễ tạo hình, ...)

 22. Ví dụ về chất rắn vô dịnh hình: Nhựa thông Hắc ín Thủy tinh

 23. Củng cố kiến thức SGK trang 187 4. C D B 5. 6. 9. Chất rắn kết tinh Chất rắn vô định hình -Không có cấu trúc tinh thể -Có cấu trúc tinh thể -Có nhiệt độ nóng chảy xác định -Không có nhiệt độ nóng chảy xác định -Có tính dị hướng đối với chất đơn tinh thể -Có tính đẳng hướng đối với chất đa tinh thể -Có tính đẳng hướng.

 24. Hướng dẫn về nhà: • Học bài: câu hỏi: 1,2,3,7,8(SGK/186) • Bài mới: Chuẩn bị bài 35: “Biến dạng cơ của vật rắn”