1 / 25

Kommunikation i landbrugstilsynet Nikolaj Sveistrup

Kommunikation i landbrugstilsynet Nikolaj Sveistrup. KL Teknik og Miljø. Hvorfor er miljøkommunikation vigtigt?. Legitimering Synlighed Branding Budget. Strategisk tænkning – Hvorfor?. På forkant På den måde I vil have det Vigtigt at have mål og forfølge dem. MAGT.

axel
Télécharger la présentation

Kommunikation i landbrugstilsynet Nikolaj Sveistrup

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kommunikation i landbrugstilsynetNikolaj Sveistrup

 2. KL Teknik og Miljø

 3. Hvorfor er miljøkommunikation vigtigt? • Legitimering • Synlighed • Branding • Budget

 4. Strategisk tænkning – Hvorfor? • På forkant • På den måde I vil have det • Vigtigt at have mål og forfølge dem

 5. MAGT • Hvem bestemmer? • Hvem sætter dagsordenen? • Hvem har indflydelse på udviklingen? • Hvem bestemmer om det I laver er interessant? Øvelse: Hvem har ”magten ” hos jer

 6. Hvem kommunikerer hvad? • I kommunikerer hele tiden – også når I ikke kommunikerer • Larmende tavshed giver også støj • Ikke gå og putte jer – vi lever i en tid hvor synlighed er vigtigt for overlevelse

 7. Kommunikationens hovedspørgsmål • Hvad er dit mål? • Hvad er dit budskab? • Hvem er din målgruppe? • Hvem har et behov? • Hvilken effekt ønsker du? • Hvem mener ellers noget om emnet? • Hvem skal involveres i kommunen? • Hvornår skal det ud? • Hvor skal det ud?

 8. Hvad mener de andre? • Interessentanalyse • Stakeholderanalyse • Omverdensbillede

 9. Hvem er afsenderen? Jer selv? Jeres chefer? Jeres politikere/Udvalgsformanden/Borgmesteren Borgerne

 10. Har du baglandet i orden? • Har du clearet historien med chefer og evt. politikere • Case Gravearbejdet i København

 11. Vær foran bølgen…

 12. Pressen

 13. Den gode nyhed erKun 10% negative kommunehistorier i alle medier47 % kritiske historier i de lokale medier Den dårlige nyhed er Nogle kommunale medarbejdere rammes hårdt af mediekrise Vigtigt at organisationen er gearet og ledelsen tager ansvaret

 14. Tænk journalistisk • Hvad er den gode historie • Hvad er det pressen går efter • Hvad læser man efter

 15. Hvem har hvilke behov? • Hvem er jeres målgruppe • Hvad har de af behov? • Hvad har du af behov?

 16. Dont tell it – Show it • Hvad er det? • Tykskallet malermusling (Uniocrassus) Kilde: Skov- og Naturstyrelsen

 17. Fjern alt overflødigt Opløs sammensatte ord Undgå passiver Undgå indskudte sætninger Oversæt svære ord Sæt flere punktummer Tænk over sproget NormerVanerKulturUddannelseSelvopfattelseIdentitetVærdier

 18. Pause

 19. Hvordan ser fremtidens landbrugstilsyn ud? Nye roller for medarbejderne

 20. Hvad skal vi kunne? Kommunikere Facilitere Dialog Partnerskab Netværksledelse Skabe merværdi

 21. Landbrugstilsyn - opgave • Hvordan forberedes det gode landbrugstilsyn? • Hvilken forventning har landmanden til besøget • Hvilken forventning har kommunen til besøget • Hvordan er kommunens forventning kommunikeret til landmanden • Hvad kan gøres anderledes? • Hvad kan give besøget merværdi?

 22. Borgerrettet kommunikation • Alle sager har et borgerpespektiv • Hvordan tænker I borgerne ind som et aktiv i jeres arbejde? • Hvordan kan I målrette jeres hverdag endnu mere mod borgerne? • Hvordan kan I sætte borgeren i spil? • Hvilken forhåndsdialog kan I have? • Fælles møder med information om hvad forventningerne er

 23. Forbered et landbrugstilsyn Brug 10 minutter til at tænke over dit næste tilsyn Tænk over: • Hvad er dit mål? • Hvad er dit budskab? • Hvem er din målgruppe? • Hvem har et behov? • Hvilken effekt ønsker du? • Hvem mener ellers noget om emnet? • Hvem skal involveres i kommunen? • Hvornår skal det ud? • Hvor skal det ud? • Hvilken merværdi kan du skabe?

 24. God fornøjelse

More Related