welkom op de informatie avond van groep 7 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom op de informatie-avond van groep 7 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom op de informatie-avond van groep 7

play fullscreen
1 / 27

Welkom op de informatie-avond van groep 7

172 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom op de informatie-avond van groep 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom op de informatie-avond van groep 7

 2. Wat doen we in groep 7? • De vakken • Zelfstandig werken • Cito / entreetoets • Extra hulp/ A+ • Excursies • Boekenbeurt • Spreekbeurt/powerpoint • M5 • Computer

 3. Rekenen Schrijven Taal en spelling

 4. Rekenen • Instructie is klassikaal • Kinderen die moeite hebben met de stof instructietafel en bijwerkboek • Leerkracht loopt op vaste momenten rond. • Kinderen leren om zelf na te kijken • Opdrachten op de computer • Weektaak / extra werk -> De kinderen gaan hiermee op eigen niveau aan de slag(minimum, basis en verdieping)

 5. Rekenstof • Wat komt o.a. aan bod?: • Breuken en kommagetallen • Begin procenten • Cijferend delen en vermenigvuldigen • Meten en inhoud • optellen/aftrekken tot 100.000 • Wat kunt u thuis oefenen? • Tafels en digitale kloktijden

 6. Taal en spelling • Instructie • Een les klassikaal en een les zelfstandig • Gebruik van computers • Extra taalwerk en spellingbladen • Routeboekje • Kinderen die moeite hebben met spelling krijgen woordjes mee om thuis te oefenen. • Iedere donderdagmiddag dictee

 7. Lezen • Methode: strategisch lezen • Ieder leest op zijn eigen avi-niveau • Begin: klassikale instructie • Instructie in een klein groepje • De rest leest in een leesboek • Leerkracht maakt een leesrondje

 8. Aardrijkskunde Natuniek(natuur en techniek) Topo Geschiedenis: Argus Clou

 9. Aardrijkskunde en topo • De kinderen krijgen ook dit jaar weer huiswerk mee. Hier krijgen de kinderen een toets over. De kinderen hebben minimaal een week de tijd om de toets te leren. • Toetsrooster. (staat op website)

 10. Geschiedenis • Methode: Argus Clou • 5 lessen en een samenvatting, daarna de toets. • Veel filmpjes en foto’s om het te verduidelijken.

 11. Natuniek • 4 lessen, daarna een toets. • Project over het thema. • Praktijk d.m.v. proefjes.

 12. Begrijpend lezen Muziek Verkeer Knutselen en tekenen Godsdienst

 13. Nieuwsbegrip • Actueel nieuws • Diverse niveaus • Stappenplan lezen • Toetsen

 14. Engels Vanaf groep 5 Digitale lessen Werkboek Wekelijks korte toets woordjes en zinnen Aan het einde van de unit een eindtoets

 15. Gym • Groep 7 gymt 2 keer per week. • Gymkleding is verplicht. • Schoenen zijn belangrijk. • Dinsdagmiddag 13.30u – 14.15u • Donderdagochtend 8.30u – 9.15u -> gastlessen vanwege doe ff gezond

 16. Verkeer • Jeugdverkeerskrant • Oefenboekjes verkeersexamen • Praktische verkeerslessen -> 6 nov. • 10 april 2014 verkeersexamen groep 7 (theorie) • Verkeersexamen praktijk ???

 17. Zelfstandig werken • Kinderen krijgen een aantal opdrachten. • Zelf indelen hoe ze dit gaan maken. • 1 tutor in de groep die kinderen helpt. • Er wordt gewerkt met het stoplicht. • Kinderen kijken zelf na.

 18. Computer • Methodesoftware rekenen, taal, spelling • AaBeCee -> De kinderen leren werken met powerpoint, word, excel en werkstukken maken.

 19. Cito/entreetoets • Er zijn 2 toetsmomenten in het jaar. Rond januari en in mei/juni. • Rekenen • Spelling • Begrijpend lezen • DMT/AVI • Niveau a t/m e wordt I t/m V • Entreetoets -> april

 20. Extra hulp of uitdaging binnen en buiten de klas • RT in de klas: begeleiding door de eigen leerkracht aan de instructietafel, extra reken/taalboekjes. • Extra uitdaging: Levelwerk en routeboekjes A+ kinderen, sterrenwerk. • We werken met groepsplannen. Sommige leerlingen die structureel extra hulp krijgen hebben een individueel handelingsplan. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

 21. Boekenbeurt en spreekbeurt • In groep 7 houden de leerlingen een boekenbeurt en een spreekbeurt/powerpointpresentatie. • Ook maken we dit jaar een werkstuk • De leerlingen krijgen een stencil met hierop een duidelijke uitleg en tips

 22. Excursies • Dit jaar zal de groep 7 weer geregeld wat bijzonders gaan doen. Dit zal buiten school zijn, maar ook in de klas. • 3 oktober Weizigt -> ontdektocht stadsboerderij • 28 november Weizigt -> energie? Natuurlijk duurzaam! • We hopen dat we dan op uw hulp kunnen rekenen.

 23. Tips voor het huiswerk • Op tijd beginnen. • Oefen elke dag ongeveer 15 minuten. • Agenda • Probeer in het begin veel samen te doen met uw kind. Ook bij huiswerk is structuur belangrijk. • Zorg voor een vaste plek om het huiswerk te bewaren.

 24. M5 • Meld pesten via de link op de website • Pesters worden aangepakt

 25. Heeft u nog vragen?

 26. Ten slotte • Er ligt een telefoonlijst in de klas. Wilt u controleren of de telefoonnummers nog kloppen? • Maakt uw kind gebruik van medicijnen? Wilt u dit ook doorgeven aan de juf. • Wie wil dit jaar de luizencontrole doen? • Kijkt u verder gerust nog even rond in de klas van uw kind.

 27. Bedankt voor uw komst!