1 / 15

> p robleem > technische oplossing > chaos

> p robleem > technische oplossing > chaos. > p robleem > technische oplossing > chaos Ninevé ‘huis van vissen’/ Technopolis zal ondergaan. Waar staat jouw huis?. Ninevé-benadering: wij beheersen…. Waar staat jouw huis?. Ninevé-benadering: wij beheersen…

axl
Télécharger la présentation

> p robleem > technische oplossing > chaos

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. > probleem > technische oplossing > chaos

 2. > probleem > technische oplossing > chaos Ninevé ‘huis van vissen’/Technopolis zal ondergaan

 3. Waar staat jouw huis? Ninevé-benadering: wij beheersen…

 4. Waar staat jouw huis? Ninevé-benadering: wij beheersen… Westerse christenen: wij beheersen…

 5. Waar staat jouw huis? Ninevé-benadering: wij beheersen… Westerse christenen: wij beheersen… …je bent zomaar voor jezelf bezig.

 6. Het probleem van Ninevé

 7. Het probleem van Ninevé ‘Ninevé! Een volle vijver zolang het bestond.’ - Nahum 2, 9

 8. Het probleem van Ninevé ‘Ninevé! Een volle vijver zolang het bestond.’ - Nahum 2, 9 > trots op eigen kracht

 9. Het probleem van Ninevé ‘Ninevé! Een volle vijver zolang het bestond.’ - Nahum 2, 9 > trots op eigen kracht > het wordt je ondergang

 10. De Stad van God.

 11. De Stad van God. ‘Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten…’ - Ezechiël 47, 1

 12. De Stad van God. ‘Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten…’ - Ezechiël 47, 1 ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.”’ - Johannes 7, 37-38

More Related