1 / 12

Filozofie her

Filozofie her. Martin Al!eN Procházka. Co je to hra?. Definice hry. Hra je činnost, která probíhá uvnitř určitých hranic času, prostoru a smyslu (magický kruh), ve zřetelném řádu, podle dobrovolně přijatých pravidel, mimo oblast hmotné užitečnosti a nutnosti. - Johan Huizinga. Typy her.

ayala
Télécharger la présentation

Filozofie her

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Filozofie her Martin Al!eN Procházka

 2. Co je to hra?

 3. Definice hry • Hra je činnost, která probíhá uvnitř určitých hranic času, prostoru a smyslu (magický kruh), ve zřetelném řádu, podle dobrovolně přijatých pravidel, mimo oblast hmotné užitečnosti a nutnosti. • - Johan Huizinga

 4. Typy her • doména pravidel: • agón - souboje nebo soutěže • alea - s náhodou v hlavní roli • doména bez pravidel: • mimikry - napodobování subjektů • ilinx - se silnějšími fyziologickými projevy

 5. Původ a vývoj her • hrají si už zvířata • hra je primárním faktorem vytvářejícím kulturu

 6. Oblasti lidské činnosti mající herní charakter • umění • ekonomika (teorie her) • politika • válka • všechny (panludismus)

 7. Esence pravidel • game & play (jak hrát & vše kolem vlastního hraní) • hry z domény pravidel stály u zrodu civilizace • omezení pravidly nepůsobí vždy negativně

 8. Média • stará - tisk, rádio, TV, atp. • nová - internet, počítačové hry, atp.

 9. Média • jsou již dlouho základní součástí kulturního vývoje • "soupeří" spolu o přízeň publika • v tomto boji se modernizují a ovlivňují

 10. Remediace • teorie o vzájemném působení médií na sebe • vliv technik nových médií se viditelně promítl do starých

 11. Machinima • vytváření filmů v prostředí her

 12. Literatura • Johan Huizinga: Homo ludens • Roger Caillois: Hry a lidé • Jay David Bolter & Richard Grusin: Remediation

More Related