Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektfejlesztő műhely 2012. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektfejlesztő műhely 2012.

Projektfejlesztő műhely 2012.

202 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Projektfejlesztő műhely 2012.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Svájci-magyar Civil és Ösztöndíj Alap Projektfejlesztő műhely 2012.

 2. A pályázattal kapcsolatos főbb „eljárásrendi“ kérdések Részletes projekttervek benyújtása a www.svajcivil.hu űrlapkitöltő rendszerén keresztül 2012. november 12. éjfélig. Már elérhető! A pályázati űrlap és minden további kapcsolódó dokumentum és információ megtalálható a www.svajcivil.hu honlapon. Az Svájci-magyar Civil és Ösztöndíj Alap pályázatinak rendelkezésre álló forrás jelenleg 216 702 000 Ft + 1 084 352 730 Ft. A beadott pályázatok időtartama (projekt hossza) akár 24 hónap is lehet. A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntés közzétételének napján – várhatóan 2012. február elején lehet elkezdeni.

 3. Projektfejlesztő szeminárium • Tematika • (tervezet) • A projektekkel kapcsolatos „elvárások” (közösségi-civil háttér, probléma érzékenység, újszerűség- innováció, projektszerűség) bemutatása • Projekttervezés: • Igényfelmérés, helyzetbemutatás • Célok • Célcsoportmeghatározás • Indikátorok, mérhetőség • Feladatmegosztás • Ütemterv • Költségvetéstervezés • Szünet • Közösségi részvétel • Saját projekt kidolgozása, konzultáció

 4. Mit várunk egy civil pályázattól általában? Közösségi-civil háttér Probléma megoldó képesség Projektszerűség Újszerűség-innováció

 5. Mi a projekt? A projekt világosan meghatározott célok érdekében, meghatározott időkeretben, meghatározott költségvetésből végrehajtott tevékenységek sorozata. Egyedi szervezeti környezetben megtervezett és végrehajtott tevékenységsorozat Konkrét célt (célokat) meghatározott idő alatt kíván elérni A célok eléréséhez meghatározott (humán és anyagi) erőforrásokat rendel

 6. Mi a pályázat? avagy a pályázatokban milyen alapvető kérdéseket kellene megválaszolni a projektről? Információközlés Svájci Civil és Ösztöndíj Alap lebonyolítói Pályázók Ki? Miért? Hogyan? Mikor? Mennyiért? Kiknek? Miért? Hogyan? Mikor? Mennyit? Pályázat Pályázati kiírás

 7. A projekt kiindulási pontja • Valami, ami a mai feltételek és jövőbeni eredmények, célok között van: Projekt Változás Beavatkozás Katalizátor Probléma: Ahogy most van Eredmények: Ahogy lennie kéne ?

 8. Igényfelmérés, helyzetbemutatás I. • A pályázati űrlap 2. lépésének 2. pontjában kell bemutatni a projekt hátterét, indokoltságát. • Nem tudományos igényű dolgozatokat, de nem is elnagyolt, „nagyon nehéz a helyzet” jellegű bemutatásokat várunk. • Az értékelők szakemberek, akik ismerik a szakirodalmat, többnyire a problémát is. Azt kell bemutatni, mi az, ami esetleg egyedi és mi az, ami megoldandó és megoldható a projektben. (Azaz az általánosságokat kerülni kell.) • Arról is írni kell, hogy miért nem oldható meg a probléma a létező keretek közt (például állami, önkormányzati ellátórendszer, intézmények).

 9. Igényfelmérés, helyzetbemutatás II. • Nem kell kutatást készíteni, de az értékelők számára fontos, hogy a pályázó ismerje valóban a megoldandó problémát. Ezért adatszerűen kell bemutatni azt. • Mutassák azt is be, hogyan vonták be a tagságot / közösséget / lakosságot / célcsoportot a projekt kitalálásába. • Ha alkalmaztak bármiféle módszert (problémafa, adatgyűjtés stb.), azt érdemes megemlíteni. • Nem kell szakirodalmat feltüntetni, idézni, csak ha mindenképpen szükséges a helyzet megértéséhez.

 10. Célok A pályázati űrlap 2. lépés 3. pontjában kell bemutatni a projekt céljait.

 11. Célcsoport A pályázati űrlap 2. lépés 4. pontjában kell bemutatni a projekt célcsoportját • Közvetett és közvetlen célcsoport • Pontos, számszerű meghatározás • Hatás és eredmény (változás) bemutatása • Modellérték, multiplikáció… • Pályázati kiírás, útmutató meghatározásai

 12. Ütemterv A pályázati űrlap 3. lépés 6. pontjában kell bemutatni a projekt ütemtervét • Maximum 24 hónap • Havi bontás • Ne legyen az elején és a végén „töltelékhónap” a várható finanszírozási problémák miatt. • A „projektmenedzsment”, „koordináció” nem tevékenység, nyugodtan ki lehet hagyni. • Látni szeretnénk, mikor és mi fog történni, hogy mi is tervezhessük a saját tevékenységeinket (monitorozás).

 13. Tevékenységek A pályázati űrlap 2. lépés 5. pontjában kell bemutatni a projektet • Ez a leglényegesebb pont. Itt lehet a legtöbb pontot kapni és veszteni. Az értékelőket itt lehet igazán meggyőzni a projekt újszerűségéről, probléma érzékenységéről, eredetiségéről, realitásáról. • Legyen • újszerű, eredeti a módszer; • kapcsolat az egyes tevékenységek közt; • ne legyen átfedés az önkormányzati-állami szektor feladataival; • legyen szinkronban a költségvetéssel; • olyan részletes, amennyire csak lehet. (8500 karakter)

 14. Költségvetés Elektronikus pályázati űrlapon kell elkészteni! A megpályázott projekt költségvetését forintban kell elkészíteni. Az önerőt is tervezni kell, és a későbbiek során el is kell vele számolni! A költségvetés űrlapba való „feltöltése” időt igényel! Minden, az adott projekt végrehajtásához indokolhatóan szükséges költség elszámolható (ami nem, az benne van az útmutatóban) A költségvetés az alábbi főbb kategóriákat tartalmazza: • Emberi erőforrások költségei • Utazási költségek • Eszközök beszerzése • Szolgáltatások költsége • Felújítási munkák költsége

 15. Köszönjük a figyelmet! www.svajcivil.hu