Download
stadsn tsanslutning villaomr de gleber i p arp n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stadsnätsanslutning villaområde ” Gleber ” i Påarp PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stadsnätsanslutning villaområde ” Gleber ” i Påarp

Stadsnätsanslutning villaområde ” Gleber ” i Påarp

161 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Stadsnätsanslutning villaområde ” Gleber ” i Påarp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stadsnätsanslutning villaområde ”Gleber” i Påarp 2012-11-29

 2. Agenda • Välkomna • Stadsnätet • Bakgrund status • Vad händer nu?

 3. Stadsnätet

 4. Öresundskraft Stadsnät

 5. Öresundskraft Stadsnät • Öresundskraft äger, bygger samt driftar nätet • Tjänsterna står leverantörerna för • Internet, TV och telefoni efter tycke och smak

 6. Leverantörer i Stadsnätet

 7. KAMPANJERBJUDANDET Till och med 2012-12-01

 8. villafiber.oresundskraft.se

 9. Vinnaren!!!! ”Gleber” i Påarp Idag 81 beställningar

 10. Vad händer nu? Projekt ”Gleber”

 11. FNC:s

 12. Schaktsträckning, Etapp 1 • Karta, Jan

 13. Schaktsträckning, Etapp 2 • Karta, Jan

 14. Schaktsträckning, Etapp 3 • Karta, Jan

 15. Tidplan

 16. Frågor • Hur går processen till vid anslutning? • Varför har alla fått lappen i lådan, även de som inte beställt? • Var ska jag placera pinnen? • Jag har gasansluten villa, är det något jag behöver tänka på? • Hur kommer ni att gräva på min tomt? • Hur stort blir hålet i fasaden för fiberkabeln? • Måsta jag vara hemma när ni ansluter min villa?

 17. Frågor • Om jag inte vill beställa en anslutning nu, kan jag göra det senare och vad kostar det då? • Var placeras CPE:en i min villa. Hur ser den ut? • Hur många anslutningar / portar har CPE:en? • Om jag vill ha ett nätverksuttag längre in i villan, kan ni fixa det? Hur går det i så fall till? • Vad händer med tidplanen om vi får vinter och tjäle? • Kan jag få rotavdrag? • När kan jag komma igång och börja använda stadsnätet?

 18. Frågor • Var beställer jag tjänst? Hur går det till? • villafiber.oresundskraft.se • Jag som har valt 0 kr eller 9990 kr alternativet har ju förbundet mig att köpa en tjänst från en leverantör i 60 månader. När måste jag senast aktivera mitt abonnemang och börja köpa tjänst? • Jag sitter i avtal för min internetanslutning idag., När ska jag säga upp det, jag har ju 3 månaders uppsägningstid? • Vem kontaktar jag om jag har frågor?

 19. Kontakt anslutningsarbetet Totalentreprenör FNC Projekt AB PROJEKTLEDARE: Jan Nilsson 073 524 12 74 Gräventreprenör NCC • ARBETSLEDARE Anders Ohlsson 070 589 69 93 • ARBETSLEDARE Tommy Bergli 070 579 68 37 • MONTÖR PÅ PLATS Pontus Borg 070 579 81 85 Installationsentreprenör FIBER SOLUTION •  FIBERTEKNIKER Andreas Sundström 070 231 68 74

 20. Övrig information villafiber.oresundskraft.se Email: villafiber@oresundskraft.se