Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koncept farmářských prodejen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koncept farmářských prodejen

Koncept farmářských prodejen

101 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Koncept farmářských prodejen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Koncept farmářských prodejen Aleš Kotěra, 13.12.2011

  2. Situace na trhu – prodejní kanály Farmářské trhy Prodej ze dvora Kamenné prodejny • Specializované farmářské • Nespecializované • Řetězce Internet Každá cesta má své opodstatnění

  3. Prodejna = koncentrované tržiště Přímý výkup od farmářů Cca 40 – 50 dodavatelů na jednom místě Plný sortiment zboží • Sýry a mléčné výrobky • Maso a uzeniny, ryby • Ovoce, zelenina • Pečivo • Mošty, vína • Med, vejce, ostatní Regionální výrobky a potraviny

  4. Kamenný prodej a trhy Oba způsoby prodeje mají své benefity, své zákazníky a své opodstatnění Trhy a kamenný prodej fungují jako komplement

  5. ČESKÝ GRUNT První koncept farmářského prodeje v kamenných prodejnách v ČR První prodejna otevřena v červenci 2010 K dnešnímu dni otevřeno 7 prodejen, další 3 v přípravě na začátek roku 2012 Praha 2x Pardubice Příbram Olomouc Tábor Písek

  6. Koncept ČESKÝ GRUNT Jednotný vzhled prodejen Definovené standardy Regionální dodavatelé Preference Regionální potraviny • Úzká spolupráce s dodavateli • Síť budována vlastními • prodejnami a franšízou • Plánováno pokrytí všech • krajských a části okresních měst

  7. Děkuji za pozornost Ing. Aleš Kotěra Tel.č.: 602 964 125 Mail: kotera@ceskygrunt.cz www.ceskygrunt.cz