Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fælles Intro Nye medarbejdere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fælles Intro Nye medarbejdere

Fælles Intro Nye medarbejdere

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fælles Intro Nye medarbejdere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fælles Intro Nye medarbejdere 30.marts kl 0830 – 1300 i Byrådssalen torsdag 11. december 2008 18. januar 2007

  2. Program • 0830 – 0900 Morgenmad • 0900 – 0905 Velkomst og program • 0905 – 0935 Politikkernes forventninger til medarbejderne v/ Borgmester Jannich Petersen • 0935 – 0945 Reflektion 2x2: Hvad har du især hæftet dig ved ? Hvad har især overrasket dig? • 0945 – 1015 Direktionens forventninger til medarbejderne v/ Kommunaldirektør Mogens Hegnsvad. • Matrix-organistionen. De 5 adm. Værdier. Service og kvalitetspolitik. • 1015 – 1020 Reflektion 2x2: Hvad har du især hæftet dig ved? Hvad har især overrasket dig? Hvilke spørgsmål giver det evt. anledning til? • 1020 – 1030 Spørgsmål og dialog • 1030 – 1045 Pause

  3. Program fortsat • 1045 – 1125 MED-organisationen v/ næstformand I hovedudvalget Dorrit Andreasen. • MED-aftalen. MED-værdierne (f.eks.ift rekruttering snak 2+2) Temaer for året. Arbejdsmiljømiljøstrategi • Fælles reflektion: Hvordan har I oplevet MED-værdierne I praksis? • 1125 – 1135 Pause • 1135 – 1200 Personaleorganisationen v/personalechef Vibeke Holm Oxenbøll • 1200 – 1230 IT-organisationen og IT-strategi v/IT-chef Michel van der Linden og • Teamleder Dorthe Runge-Dalager • 1230 – 1300 Frokost og tak for idag

  4. Organisation

  5. Organisation • Enhedsorganisation: • Alle enheder tænker sig som en del af helheden • Faglige kompetencer samles • Fælles støttefunktioner, værdier og strategier Matrix og netværk: • Samspil på kryds og tværs • Opgaven er i centrum • Støttefunktioner og VT understøtter organisering

  6. Værdierne for arbejdet i Gribskov • Borgeren i centrum • Medarbejderen i centrum • Vekselvirkning mellem mål og faglighed • Opgaver og mål i stadig udvikling • Forholdet mellem politikere, omverden og adminstrationen

  7. Strategier • Økonomisk strategi • Planstrategi • Servicestrategi

  8. Integreret styring • Øget fokus på sammehænge mellem forskellige mål • Øget fokus på sammenhænge mellem drift og strategi • Økonomisk fokus på alle niveauer • Fokus på årsagsammenhænge og sammenhænge mellem indsatser og resultater

  9. Forbedring • Mål om fortsat øget kvalitet • Kontraktstyring • Mål og resultatstyring • Evaluering • Fortløbende forbedringer

  10. Øvrige fokuspunkter • Øget digitalisering • Nærdemokrati • Samarbejde mellem offentlige og private