Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Åbenhed og systemsammenhænge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Åbenhed og systemsammenhænge

Åbenhed og systemsammenhænge

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Åbenhed og systemsammenhænge

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Åbenhed og systemsammenhænge Hvad betyder åbenhed for IT-anvendelsen 18. januar 2007

  2. Åbenhed i et IT-perspektiv • Hvad betyder åbenhed i relation til IT ? • Hvorfor åbenhed • Åbne systemer • meget begrænset lukkethed • Alt gemmes i fælles systemer • Publicering til hjemmesiden

  3. Hvorfor åbenhed ? • Videndeling • samarbejde om dokumenterne • det er ikke hemmeligt det vi laver • Internt • Eksternt (publicering på hjemmesiden)‏

  4. Åbne systemer • ESDH-systemerne • Virksomheden Gribskov • Møder • Projekter/arbejdsopgaver • Værktøjer • Hjemmesiden • Vi arbejder ikke med at gemme i stifinder

  5. Hvad lukker vi ? • Hvad lukker vi for andre: • Internt: • fortrolige sager, f.eks: • nogle børnesager • nogle udbuds/licitationsssager • personalesager • Extern: • Også nogle politiske sager

  6. Publicering til hjemmesiden • Hvad publiceres til hjemmesiden: • principielt alle dokumenter i intranetdatabaserne, dog kan man undtage • Udkast • Enkelte mødereferater • Åbne dagsorden / protokoller • På sigt dokumenter fra ESDH-systemer (ikke borgersager)‏

  7. Gruppearbejde • Grupper af 5-6 personer • Hvilke udfordringer ser I, i forhold til at få åbenhed ind under huden på Jeres medarbejdere ? • Hvilke fordele ser I, i forhold til valget om åbenhed i Jeres afdelinger ?