Download
konservering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konservering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konservering

Konservering

173 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Konservering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Haueleiteveka Konservering

  2. Konservering av kjøt • SaltingLakesalting Tørrsalting • TørkingEldste måten å konservere på • RøykingVarmrøykingKaldrøykingRøyking med syre • Hermetisering Haueleiteveka

  3. Konservering av ull/pels og skinn • Klipping, karding spinning og farging av ull. • Salting, tørking og garving. Haueleiteveka

  4. Konservering av fisk • SaltingTørrsalting - lakesalting • Tørking • RøykingVarmrøyking - kaldrøyking • Graving • Hermetisering Haueleiteveka

  5. Konservering av melkeprodukt • Kjøling • Syrning av melk«Skjør» • Kjerning av smør«Godt smør» Viktig betalingsmiddel • Ysting av ost Haueleiteveka

  6. Konservering av korn og grønnsaker • Kornet vart tørka og lagra i «innebua» i stabburet • Poteter vart lagra i jordkjellar frostfritt Haueleiteveka

  7. Konservering av bær og frukt • SyltingEtter at sukkeret kom • SaftingEtter at sukkeret kom • Hermetisering Haueleiteveka

  8. Bruk ein eller gjerne fleire læringsmåtar på å greie ut om konservering av: kjøt ull/pels og skinn fisk melkeprodukt korn og grønnsaker bær og frukt Lykke til! Konservering - oppgåve Haueleiteveka