Download
a magyarorsz g horv torsz g ipa cbc program n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A Magyarország - Horvátország IPA CBC Program PowerPoint Presentation
Download Presentation
A Magyarország - Horvátország IPA CBC Program

A Magyarország - Horvátország IPA CBC Program

118 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A Magyarország - Horvátország IPA CBC Program

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A Magyarország-Horvátország IPA CBC Program

 2. Az előzmények A magyar-horvát határszakaszon a projekt-alapú együttműködést az Európai Unió a 2000-es évek eleje óta támogatja: • PHARE Külső Határok Menti Kezdeményezés, • Magyar-Horvát PHARE Kísérleti Kisprojekt Alap 2002 és 2003, • Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program.

 3. A SLO-HU-CRO INTERREG • Cél: közös két- vagy akár háromoldalú együttműködések támogatása a legkülönfélébb témákban, 2004 és 2006 között. • Két pályázati felhívás (2004 és 2005), mindhárom országban egyidejűleg, HU oldalon 86 nyertes projekt és 12,4 millió EUR támogatás, ebből 11 gazdaságfejlesztési projekt összesen 1,3 millió EUR támogatással.

 4. INTERREG pályázható intézkedések 1. prioritás: Gazdasági és társadalmi kohézió és humán erőforrás-fejlesztés • 1.1. intézkedés: Közös gazdasági térség • 1.2. intézkedés: Közös humán erőforrás-fejlesztés • 1.3. intézkedés: Közös turisztikai és kulturális térség 2. prioritás: Fenntartható fejlődés • 2.1. intézkedés: Környezeti erőforrások fenntartható használata és környezetvédelem • 2.2. intézkedés: Természetvédelem • 2.3. intézkedés: Elérhetőség

 5. A HU-HR programozás menete • A kidolgozás felelőse: a program-előkészítő munkacsoport (az ún. task force), azaz egy magyar és horvát területi és ágazati szereplőkből álló közös testület. • Az EU Bizottságának jóváhagyása: 2008. március 13-án. • Az első pályázati felhívás közzététele: 2009. március 26, beadási határidő: 2009. június 24. (42/67 átment összes értékelésen-végrehajtás folyamatban van)

 6. Az IPA IPA, azaz: • Instrument for Pre-accession Assistance • Előcsatlakozási Támogatási Eszköz • Instrument za pretpristupnu pomoc „Elődei” a következők: • PHARE, SAPARD, ISPA • CARDS

 7. Az IPA komponensei • Átmeneti és intézmény-építési komponens • Határon átnyúló együttműködés komponens (EU tagállamokkal, illetve más IPA országokkal) • Területfejlesztési komponens (közlekedés, környezet, regionális és gazdasági fejlődés) • Humán erőforrás komponens • Vidékfejlesztési komponens

 8. A támogatásra jogosult terület

 9. AProgram közösségi támogatása

 10. A pályázásra jogosult szervezetek • A közjog hatálya alatt létrejött, hatósági jogkörrel rendelkező nonprofit szervezetek • A közjog által meghatározottan működő, közfeladatot ellátó nonprofit szervezetek, amelyek költségvetését az állam vagy regionális/helyi hatóságok biztosítják • A magánjog hatálya alatt létrehozott nonprofit szervezetek (NGO-k)

 11. Földrajzi jogosultság • Alapeset: A pályázó szervezetnek a program támogatásra jogosult területén található a székhelye. • Kiegészítő eset: A pályázó szervezet a program támogatásra jogosult területén rendelkezik (jogi személyiséggel bíró vagy anélküli) bejegyzett telephellyel.

 12. A partnerség összetétele Kötelező: • 1 db. Vezető Kedvezményezett (HU vagy HR) • legalább 1 db., legfeljebb 7 db. Projekt Partner a határ másik oldaláról (HU vagy HR) Opcionális: • legfeljebb 3 db. Társult Partner (HU vagy HR), pénzügyi támogatás nélkül vesznek részt

 13. A projektek támogatása • Minden pályázó szervezet költségvetésében az összes elszámolható költség max. 85%-át a közösségi támogatás adja. • Valamennyi magyarországi pályázó szervezet esetében az összes elszámolható költség min. 10%-át kormányzati társfinanszírozás biztosítja. • Horvátországban a magánjogi pályázók saját hozzájárulását (15%) a kormányzat állja.

 14. Az első pályázati felhívás • Nyitvaállás: 2009. március 26. és június 24. között. • Az 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 és 1.2.5 Akciók kivételével minden témakör kiírásra került. • A beadott pályázatok száma: 67 db., ebből 49 projekttervezetben magyar oldali volt a Vezető Kedvezményezett. • Meghirdetett közösségi forrás: 11,7 millió EUR.

 15. A második pályázati felhívás • Nyitvaállás: 2010. június 10. és szeptember 15. között. • A legnépszerűbb beavatkozási területnek az Emberek közötti (people-to-people) kapcsolatok bizonyult, amelyet a Határon átnyúló oktatási, képzési és csereprogramok, majd a Határon átnyúló üzleti partnerkeresés követnek. • A 94 darab beérkezett pályázat nagy részét, 75 pályázatot magyar vezető partner nyújtotta be. A pályázatértékelés 2010 októberében kezdődik, a pályázatokról szóló döntés 2011 kora tavaszára várható. • Meghirdetett közösségi forrás: 11,7 millió EUR.

 16. Az értékelési folyamat • Formai értékelés (KTT): 2009. július és augusztus (hiánypótlások kiírásával és beérkezésével) • Jogosultsági értékelés (KTT): 2009. augusztus és szeptember (hiánypótlások kiírásával és beérkezésével) • Szakmai értékelés (külső szakértők és KTT): 2009. október • Döntéshozatal (KMB): 2009. december 9.

 17. A 2.2.1-es Akció tartalma • oktatási intézmények közötti közös, határon átnyúló oktatási és egyéb képzési projektek • Az oktatási területen megvalósuló együttműködés megerősítése, valamint a határrégió helyi és regionális fejlesztési kapacitásának kiaknázása • Közös képzési programok, csereprogramok tanárok és diákok részére, tantervek összehangolása (környezeti akciók, öko-turizmus), felnőttképzési intézmények és programok akkreditálása, munkaerő-piaci intézmények együttműködésének fejlesztése, stb.

 18. Köszönöm a figyelmet! Vedrana Knežević Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Közös Technikai Titkárság E-mail: vknezevic@vati.hu Internet: www.hu-hr-ipa.com