Download
bo case n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BO case PowerPoint Presentation

BO case

179 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BO case

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BO case 2009-2010

  2. BO case > PM vaardigheden Projectmanagementvaardigheden > manage je team in het V1project • Tijdens deel 1 van de BO case maakt de student kennis met aspecten die de samenwerking en de communicatie binnen IAM projecten en het contact met projectpartners/opdrachtgevers betreffen. Tal van vaardigheden en technieken die ondersteunend zijn bij het professioneel aansturen van een project-team komen aan bod, waaronder ook de financiele kant van de zaak. • Thema’s: effectief onderhandelen, projectvergaderingen leiden, projectrapportages schrijven en het mondeling presenteren van de V1KP deliverables en -resultaten. Tot slot wordt ingegaan op financiele aspecten van het management-proces.

  3. taken BO’er BO in de rol van strateeg, accountmanager en projectmanager • Strategie bepalen en team aansturen/managen > groepsdynamiek waarborgen, lijnen uitzetten, randvoorwarden bepalen en bewaken • Verantwoordelijk centrale projectdocumentatie > Wordpress etc • Projectplanning (Waterval > Ganttproject 2.0.6) of Scrum etc • Financieel verantwoordelijk • Risico’s managen • Prioriteiten aangeven (MoSCoW) • Documentatie/informatie waarborgen en controleren > kwaliteitscontrole • Persona’s maken / segmentaties maken > focus op marketing • Conceptueel meedenken vanuit tijdsperspectief, expertise, risico’s, haalbaarheid • SWOT analyses en bijsturen van activiteiten a.d.h.v. onderzoeken en testen • Aanspreekpunt voor de klant en teamcoach LET OP: BO’ers steken hun kop in het zand als dingen dreigen mis te lopen

  4. taken CC’er CC in de rol van concepter, tekstschrijver, redacteur • Onderzoek naar doelgroep vanuit conceptueel/marketing perspectief (needs, wants,goals & behaviours) • Conceptueel meedenken (de verhaallijn voor uitingen/product) • Vormgevingstechnisch ( layout checken/aanpassen/consulteren op visuele communicatie aspecten) • Persona’s maken / Segmentaties maken (focus op communicatie) • Projectplanning (aangeven welke taken te verwachten zijn en tijdsinschatting geven) • Risico analyse > aangeven waar de gevaren zitten in specialistisch cc werk, afhankelijkheden, interpretaties etc. • Documentatie/informatie > consistentie van eigen huisstijl en werkwijze waarborgen LET OP: CC’ers blijven te lang hangen in discussies en slechte concepten

  5. taken TDI’er TDI in de rol van technisch concepter, designer, programmeur, tester • Naam + logo + huisstijl team • Conceptueel meedenken • Technische haalbaarheid toetsen en waarborgen • Interaction design en wirefames • Vormgevingstechnisch > interface, layout en toepassing checken/aanpassen/consulteren • Persona’s maken /Segmentaties maken (focus op gebruik) • Projectplanning opstellen i.s.m. PM >aangeven welke taken te verwachten zijn en tijdsinschatting geven • Risico analyse > aangeven waar de gevaren zitten in specialistisch TDI werk, afhankelijkheden, interpretaties etc. • Documentatie/informatie > consistentie van techniek + vormgeving en werkwijze waarborgen • Testen van deelproducten middels prototyping binnen doelgroep LET OP: TDI’ers communiceren slecht

  6. Deliverables en expertisegebieden 1. Briefing 2. Debriefing (Peter Buis, Maaike van Cruchten) 3. Onderzoek (Anton Fielmich) 4. Ideeën (André Hoogendorp en Robert Crain) 5. Concept / Design (André Hoogendorp en Robert Crain) 6. Usability / Interactie (Marjolijn Ruyg en Fons van Kesteren) 7. Presentatie en demo (Marjolijn Ruyg en Fons van Kesteren

  7. Centrale opdracht BO case De opdracht: manage je eigen Underwear merk online Bedenk en schrijf individueel een online marketingvoorstel voor een nieuw op te richten eigen ondergoedmerk. • Taken: • Je bent eigenaar van een nieuw op te zetten Underwear lijn • Je bepaalt je doelgroep en je merkstrategie • Je orienteert je op de online marketing wereld en hoe je je merk online zou kunnen positioneren • Je nodigt bureaus uit om je voor te lichten over de mogelijkheden van online marketing • Je start een blog waarin je je bevindingen deelt met je vakgenoten en de Underwear branche (link naar SEM) • Je probeert je Underwear blog zo hoog mogelijk te laten eindigen in de Google rankings  • De gastsprekers gebruiken de centrale opdracht om te illustreren hoe zij te werk gaan. Verwerk hun adviezen in je online marketingvoorstel. • Search Engine Marketing (SEM) > start een blog over jouw merk en probeer zo hoog mogelijk in de Google rankings te komen. Het underwear merk is echt en wordt tevens vanaf blok 3 uitgewerkt in een afstudeerworkshop. Toetsing • Evaluatie van de kwaliteit van je online marketingvoorstel voor je eigen ‘underwear’ merk en de SEM workshop resultaten.