Download
sritis 4 pagalba mokiniui 4 5 1 t v glob j pagalba mokantis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sritis - 4. Pagalba mokiniui 4.5.1 Tėvų (globėjų) pagalba mokantis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sritis - 4. Pagalba mokiniui 4.5.1 Tėvų (globėjų) pagalba mokantis

Sritis - 4. Pagalba mokiniui 4.5.1 Tėvų (globėjų) pagalba mokantis

301 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sritis - 4. Pagalba mokiniui 4.5.1 Tėvų (globėjų) pagalba mokantis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sritis - 4. Pagalba mokiniui4.5.1 Tėvų (globėjų) pagalba mokantis M.Dulskis G.Butkuvienė

 2. Pagalba mokantis

 3. Tyrimo metodai • Anketos 6-12 klasių mokiniams ir tėvams.

 4. Beveik visi tėvai, esant reikalui, padeda vaikams ruošti namų darbus.

 5. Beveik visi tėvai, esant reikalui, padeda vaikams ruošti namų darbus.

 6. Beveik visi tėvai, esant reikalui, padeda vaikams ruošti namų darbus.

 7. Beveik visi tėvai, esant reikalui, padeda vaikams ruošti namų darbus. Vaikas paprašo pagalbos, kai tėvai žiūri televizorių:

 8. Beveik visi tėvai, esant reikalui, padeda vaikams ruošti namų darbus. IŠVADA • Mokiniai sulaukia tėvų pagalbos ruošiant namų darbus; • Tai atitinka iliustracijos IV lygį.

 9. Dauguma kontroliuoja savo vaikų mokymąsi namuose, sudaro tam reikiamas sąlygas

 10. Dauguma kontroliuoja savo vaikų mokymąsi namuose, sudaro tam reikiamas sąlygas

 11. Dauguma kontroliuoja savo vaikų mokymąsi namuose, sudaro tam reikiamas sąlygas

 12. Dauguma tėvųkontroliuoja savo vaikų mokymąsi namuose, sudaro tam reikiamas sąlygas IŠVADA • Vaikai jaučia nuolatinę tėvų kontrolę ruošiant namų darbus; • Tėvai imasi įvairių poveikio priemonių siekdami geresnio vaikų pažangumo; • Ne visose šeimose yra aiškios taisyklės apibrėžiančios namų darbų atlikimą; • Tai atitinka iliustracijos III lygį.

 13. Dauguma tėvų naudoja efektyvias vaiko mokymosi skatinimo priemones. Tėvų naudojamos skatinimo priemonės

 14. Dauguma tėvų naudoja efektyvias vaiko mokymosi skatinimo priemones. Tėvų elgesys gavus gerą įvertinimą:

 15. Dauguma tėvų naudoja efektyvias vaiko mokymosi skatinimo priemones. Tėvų elgesys gavus blogą įvertinimą:

 16. Dauguma tėvų naudoja efektyvias vaiko mokymosi skatinimo priemones. IŠVADA • Dauguma tėvų akcentuoja mokslo svarbą; • Tėvai įvairiomis priemonėmis skatina savo vaikus; • Tai atitinka iliustracijos III lygį.

 17. Dauguma tėvų didžiuojasi ir tiki savo vaikais, stengiasi juos suprasti.

 18. Dauguma tėvų didžiuojasi ir tiki savo vaikais, stengiasi juos suprasti.

 19. Dauguma tėvų didžiuojasi ir tiki savo vaikais, stengiasi juos suprasti. IŠVADA • Didesnė dalis vaikų jaučia tėvų pasididžiavimą jais; • Dalis vaikų stokoja tėvų įvertinimo; • Tai atitinka iliustracijos III lygį.

 20. Pagalba mokantis • Apibendrinus rodiklio “Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis” tyrimo rezultatus, išvados atitinka III lygį.

 21. AČIŪ UŽ DĖMESĮ!