1 / 15

Test

“Ze vielen in een gat en ik heb mijn best gedaan om ze daar weer uit te trekken.” uit: Lessen voor later, Volendam 2001 MCDM 8 over de ramp na de ramp. De Slofstracirkel n.a.v. de Bijlmerramp (MCDM3). Test. Rampbestrijding. Test Test 2. Test. Nafase.

becky
Télécharger la présentation

Test

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. “Ze vielen in een gat en ik heb mijn best gedaan om ze daar weer uit te trekken.”uit: Lessen voor later, Volendam 2001MCDM 8over de ramp na de ramp

 2. De Slofstracirkel n.a.v. de Bijlmerramp (MCDM3) Test Rampbestrijding • Test • Test 2

 3. Test Nafase De Nafasecirkel n.a.v. de Bijlmerramp (MCDM8)

 4. SE Fireworks, Enschede ATF, Drachten Aandacht / inspanning Tijd Test Nafase

 5. Mentale component Conceptuele component Gezondheidszorg en psychosociaal Wet- en regelgeving Herdenking Politiek bestuurlijke context Juridisch / justitiële schuldvraag Structuur- organisatie - coördinatie Evaluatie en onderzoek Participatie slachtoffers Informatievoorziening Preventie en mitigation Fysieke component Hulpverlening: push or pull Huisvesting en wederopbouw Financiële middelen (fraude) Betrokken organisaties (NGO’s) Onderwijs - gezondheidsstelsel Economische bedrijvigheid Zelfhulporganisaties belangenverenigingen Milieu Openbare orde Rampenindustrie

 6. Test

 7. Voorbereiden Welke voorbereidingstrategie is zinvol voor de nafase en (op welke wijze) zie je dat terug bij de preparatie op de processen IAC en Gezondheidsonderzoek na rampen?Jos Stierhout, Ron de Wit, Martin Smeekes, Manon Molenaar, Peter EntiusBegeleider: Dr. Marc Ruijten Onderzoek Hoe te handelen met betrekking tot onderzoek tijdens de te onderscheiden fasen na een ramp?Harm Balk, Frans Gorissen, Jur van Lieshout, Jan ZeemanBegeleider: Prof. Dr. Ira Helsloot Aanbevelingen Welke factoren zijn van invloed op de implementatie van aanbevelingen n.a.v. crises, rampen en ongevallen en op welke wijze kan de implementatie hiervan door de overheid worden bevorderd?Angelino Wollersheim, Arthur Overkamp, Hans Broekhuizen, Marion Latour, Ernest WiersmaBegeleider: Prof. Dr. Paul ‘t Hart Cultuur Wat is de invloed van nationale culturen op de nafase van rampen?Steven vd Looij, Ralf Mohnen, Roel Versleijen, Paul de Vet, Jan-Piet ZijpBegeleider: Prof. Dr. Ir. Georg Frerks Kerken Wat is in Nederland de waarde van kerken tijdens de nafase van rampen en crises enerzijds en de meerwaarde t.o.v. de rol die de overheid speelt in deze nafase anderzijds?Rijk vd Dikkenberg, Bas vd Heuvel, Robert Polman, Ben Smit, Ruwald Wevers Begeleider: Dr. Astrid Scholtens

 8. Voorbereiden

 9. Ordeperspectief HR IAC HR Gezondheidsonderzoek Anticipatie Veerkracht Conflictperspectief Voorbereiden

 10. 2. 1. opstaplijn bestuurlijk risico 3. incident 1e dag 1e maand 1e jaar tijd tijd 1. uitkomst intern onderzoek figuur 4 2. uitkomst Onderzoeksraad 3. straf- en civielrechtelijke uitspraak Onderzoek

 11. Ervaring t.g.v. crisis, ramp, ongeval Verwerven van kennis (Cognitie) Achterhalen van causale verbanden Formuleren van lessen en aanbevelingen Verandering van inzicht en visie Handelen Veranderen van gedrag, vaardigheden, Routines en regels, doelen en structuren Verschuiving van verantwoordelijkheden Verspreiding van kennis (disseminatie) Organisatieleren Aanbevelingen

 12. Respons fase Nafase acuut Nafase middellang Nafase lang overheidkerken Kerk

 13. Cultuur

 14. Veerkrachtig Leergierig Spiritueel Verzorgend Voorbereid

More Related