Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szoci lis szolg ltat sokkal kapcsolatos statisztik k s nyilv ntart sok alkalmaz sa az gazati tervez sben PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szoci lis szolg ltat sokkal kapcsolatos statisztik k s nyilv ntart sok alkalmaz sa az gazati tervez sben

Szoci lis szolg ltat sokkal kapcsolatos statisztik k s nyilv ntart sok alkalmaz sa az gazati tervez sben

222 Views Download Presentation
Download Presentation

Szoci lis szolg ltat sokkal kapcsolatos statisztik k s nyilv ntart sok alkalmaz sa az gazati tervez sben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos statisztikák és nyilvántartások alkalmazása az ágazati tervezésben SzocioNet I. Regionális szakmai tanácskozás 2008. november 18.

  2. Mihez kell adat? Intézményi tervezés – intézmény- vagy szolgáltatásfejlesztési tervek Területi tervezés - szolgáltatástervezési koncepció (2000 fonél népesebb települések, megyei, megyei jogú városi, fovárosi önkormányzat, társulások) Projekt tervezés (uniós és hazai pályázati források) Mindezek monitorozása, értékelése

  3. Milyen adatok kellenek? Sztv 94. § (4) A koncepció tartalmazza különösen a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások muködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmuködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idosek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. (6) A megyei, fovárosi önkormányzat koncepciója - a (4) bekezdésben foglaltakon túl - tartalmazza különösen a) az általa fenntartott intézményrendszer struktúráját, szerkezetét, legfontosabb jellemzoit, b) a szakosított ellátások iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzoit, c) az intézményrendszer korszerusítésének irányait

  4. Milyen adataink vannak? statisztikai adminisztratív finanszírozási és pénzügyi elszámolási rendszerek hivatali, adminisztratív folyamatok

  5. Milyen adataink vannak? Statisztikai források - KSH (minisztérium, OSAP) 1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények muködési adatairól 1203 Bölcsodei kérdoív 1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól 1207 Kimutatás az egyes szociális alapellátásokról és a nappali ellátást nyújtó intézmények muködési adatairól 1208 Jelentés a gyermekotthonok és a neveloszüloi hálózatok helyzetérol 1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetérol 1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységérol 1822 Kimutatás a települési önkormányzatok szociális igazgatási tevékenységérol 1832 Alapinformációk szociális és gyermekellátást végzo szervezetekrol 1696 Kimutatás a családsegíto szolgálatok muködési adatairól 1775 Jelentés a gyermekjóléti alapellátásokról 2023 Kérdoív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról

  6. Milyen adataink vannak? Adminisztratív források – MÁK, FSZH Magyar Államkincstár költségvetési forrás és beszámoló adatok – éves adatok a pénzügyi adminisztráció adatai (pl. önkormányzati pénzbeli támogatások finanszírozása) – havi, évközi adatok

  7. Milyen adataink vannak? Adminisztratív források – MÁK, FSZH Foglalkoztatási és Szociális Hivatal intézményi nyilvántartás, országos jelentési rendszer 226/2006 (XI.20.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról - 5. számú melléklet: a rendszerben nyilvántartott adatok

  8. Mi (lehet) a gond az adatokkal? Különbözo szempontoknak megfeleloen keletkeznek: adminisztratív (pénzügyi, hivatali) és statisztikai adatok eltéro kategória és vonatkoztatási rendszerek (pl. muködési engedély nyilvántartás versus MÁK törzskönyv, avagy Sztv, Gyvt intézménylista versus szakfeladatrend).

  9. Mi (lehet) a gond az adatokkal? Különféle intézményi szintekre vonatkoznak: fenntartó intézmény(ek) telephely(ek) szolgáltatás(ok) Eltéro frissességuek. , nem arról szólnak, amit tudni szeretnénk!

  10. Hol vannak az adatok? Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, www.afsz.hu Szociális ágazati információs rendszer, https://teir.vati.hu/szoc_agazat … és egyéb internetes adatforrások.

  11. A fényes (adat)jövo ÚMFT TÁMOP 5.4.1.Szociális szolgáltatások modernizációja (SZMI) a szakmai munka sztenderdizációja, az adminisztráció fejlesztése, tervezés módszertan-fejlesztés, tudásbázis fejlesztése.

  12. A fényes (adat)jövo ÚMFT TÁMOP 5.4.2. Központi információs fejlesztések (FSZH) a központi adminisztráció, adatszolgáltatás és adatbázisok fejlesztése központi elektronikus szakmai - többek között: tervezést támogató - szolgáltatások fejlesztése („adatközpont”)

  13. Köszönöm a figyelmüket! Ulicska László -------------------------------------------  Tervezési és fejlesztési titkárság  Társadalmi befogadás iroda Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. Tel.: 472-8587, 30/619-0365 Fax: 472-8430 E-mail: ulicska.laszlo@szmm.gov.hu