Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-post: postmaster@firmnorge PowerPoint Presentation
Download Presentation
E-post: postmaster@firmnorge

E-post: postmaster@firmnorge

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

E-post: postmaster@firmnorge

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nettside: www.firmnorge.org E-post: postmaster@firmnorge.org FIRM Norge FIRM, Forum for forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin ble opprettet i 1993 som en medlemsforening. Formålet med FIRM er å fremme kunnskap innen forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin i forståelse med de sentrale faglige myndigheter, og å fremme medlemmenes interesser i faglige reisemedisinske spørsmål. Helsepersonell og andre som arbeider innen foreningens fagområde kan bli medlemmer. I dag består FIRM i all hovedsak av sykepleiere og leger. FIRM ledes av et styre på 5 medlemmer som velges på Generalforsamlingen. Fra 1. januar 2006 har ikke representanter fra legemiddelindustrien tillatelse til å være styremedlem i FIRM. Hvert annet år arrangerer FIRM et nasjonalt årsmøte med gode faglige innlegg og diskusjoner. Neste årsmøte vil bli avholdt i 2007.

  2. 10th Conference of the International Society of Travel Medicine (CISTM10) Vancouver, Canada 20. – 24. mai 2007 Fagprogram, påmelding og annen aktuell informasjon finner du på www.istm.org

  3. Eksamen i reisemedisin • I forbindelse med ISTMs konferanse arrangeres ”Certificate of Knowledge Exam”. • Skriftlig eksamen avholdes 20. mai • 200 multiple‑choice spørsmål • Totalt 4 timer og 35 minutter til rådighet • Påmelding før 31.01.07 eller fra 01.02.07. Ulik pris • For mer informasjon: www.istm.org • Forrige eksamen i 2005 ble tatt av 254 personer fra 35 land med ulik yrkesbakgrunn.

  4. Forum for Forebyggende Infeksjonsmedisin og Reisemedisin, Norge (FIRM) i samarbeid med Trondheim kommune, Inviterer til årsmøte og generalforsamling i Trondheim 24. og 25. august 2007 Fagprogram, påmelding og annen aktuell informasjon finner du på www.firmnorge.org

  5. VALGKOMITÉ • I forbindelsen med FIRMs general-forsamling i Trondheim, skal det nedsettes en valgkomité bestående av 3 personer (lege og sykepleier), som skal finne kandidater til styrevalget. • Kan du tenke deg å sitte i valgkomiteén, ta kontakt med Sverre i lunsjen.

  6. NECTM 20082nd Northern European Conference on Travel Medicine21.-24.5.2008 Helsinki Finland Local organisation: The Finnish Society for International Health National Public Health Institute, Finland Internet address: www.nectm.com Contact address: nectm2008@congrex.fi

  7. FIRM ER MEDARRANGØR • FIRM styret har etter oppfordring fra de finske arrangørene valgt 2 representanter til å delta i planleggingen av konferansen. • Pål Voltersvik – lege • Randi Hammer Boge – sykepleier/jordmor • Begge har god erfaring i forhold til å arrangere internasjonalt møte, da de var FIRMS representanter i arbeidet med Edinburgh konferansen 2006