1 / 11

Bengt Andersson Tel. 0762 62 92 45 Mats Ericsson Tel. 0739 60 59 11 jobbcoach.nu

Bengt Andersson Tel. 0762 62 92 45 Mats Ericsson Tel. 0739 60 59 11 http://www.jobbcoach.nu. Omställning Kynningsrud Prefab AB. VAD : Hur vårt program är disponerat NÄR : Tidsplan för projektet och deltagaren

berke
Télécharger la présentation

Bengt Andersson Tel. 0762 62 92 45 Mats Ericsson Tel. 0739 60 59 11 jobbcoach.nu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bengt Andersson Tel. 0762 62 92 45 Mats Ericsson Tel. 0739 60 59 11 http://www.jobbcoach.nu

 2. Omställning Kynningsrud Prefab AB • VAD: Hur vårt program är disponerat • NÄR: Tidsplan för projektet och deltagaren • HUR: Ingående moment, innovativitet, kvalitetssäkring

 3. VAD TSL anger klart vad som skall ingå, • Kartläggningsfas: Vem jag är, vad jag kan, vad jag vill • Planeringsfas: Målbild, yrkes & studievägledning, tidsplan, reservplan • Aktiveringsfas: Coachning, jobbsökaraktiviteter Kartläggning Coachning /JSA Handlingsplan Uppföljning Uppföljning START JOBB 4-6 veckor 6-8 veckor 2:1

 4. Kartläggning • Intervjuer med lösningsfokuserad metodik. • Intresseinventering med yrkesförslag, för yrkesobestämda. • Kompetensinventering • Nätverk och relationsmarknadsföring • Produktion av presentationsmaterial : CV, personligt brev. 2:2

 5. Planering • Målbild med tidsplan, delmålsbeskrivning • Reservplan • Yrkes & studievägledning • Konsekvensanalys av olika scenarier • Omvärldsanalys, kompetensbehov på den lokala arbetsmarknaden • Starta eget planering 2:3

 6. Aktivering • Stöd till deltagaren enligt individens eget önskemål, ex. • tips på kontaktpersoner, • hjälp vid beredning av nya mål • Träning i muntlig framställning, intervjuteknik • Uppföljning av delmål/tidsplan • Feedback, med positiv förstärkning! 2:4

 7. När • Start kan ske omgående • Under projektet, finns Bengt och Mats på Företaget minst 3dagar per vecka. (Anpassas till produktionen) • Deltagaren träffar coacherna tillsammans minst 1 gång per vecka. • Grundläggande aktiviteter med CV, handlingsplan klara efter senast 4-6 veckor, • Målet är nytt arbete, så snabbt som möjligt, vi följer alla deltagare till dess att de funnit en ny försörjning. • Omfördelningsprincipen är tillämplig, dvs. vi följer alla deltagare ända in i mål, (nytt jobb eller annan försörjning). Oavsett om det tar 1, 3 eller 5 månader. 3

 8. Hur • Två Coacher samtidigt, ger snabba resultat • Genom att beskriva deltagarens formella och informella kunskaper. • Marknadsföra • Stödja individen att utveckla sitt eget sätt, att finna ett nytt arbete. • Informera om lagar och krav, som påverkar deltagarens försörjning. • Lösningsfokuserad coachning 4

 9. Kvalitetssäkring • Genom månadsvis skriftlig sammanställning. • Genom återkoppling muntligen, varje vecka. • Direkt deltagar- feedback till uppdragsgivaren, en enkät som hämtas och lämnas till ex. i receptionen. • Slutrapportering efter att alla deltagare fått ett nytt jobb eller avsäger sig coachningen. 5

 10. Vem • Coacherna är: • Bengt Andersson • FD Arbetsförmedlingschef i Uddevalla med ett stort nätverk inom privat och offentlig verksamhet. • Mats Ericsson, Projektledare • Jobbcoach och rehabkonsult med erfarenhet från produktion, offentligverksamhet och egenföretagare. 6

 11. Referenser • Sedan 1993 har vi genomfört projekt med människor i omställning. Under de senaste 4 åren har vi i Uddevalla med omnejd, haft ca. 700 deltagare från olika uppdragsgivare. • Vi har arbetat som jobbcoacher med TSL sedan 2006, bland annat för Startkraft och Adecco. • Pininfarina Sverige AB, Anton Gustavsson, HRO, 0522-260125 • Abba Seafood Sverige AB, Nilla Johansson, HRO, 0523-39000 • Taxi Väst, Sune Nyman, VD 0522-81315 • IF Metall, Anneli Ivarsson, Ombudsman 0522-656650 • Handels, Jerker Knutsson, Ombudsman 0520-493349 • Livsmedelsarbetarnas, Mona-Lisa Jagstedt, Ombudsman 0706939216 • Arbetsförmedlingen Uddevalla, Carl Löfgren, Chef 0104866626 • MM. 7

More Related