Download
stratolog n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRATOLOG PowerPoint Presentation

STRATOLOG

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

STRATOLOG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STRATOLOG Koło naukowe zrzeszające studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy o zarządzaniu strategicznym

 2. STRATOLOG To nasz pociąg do przyszłości

 3. Władze STRATOLOGA Patronat naukowy: • Prof. dr hab. Jan Jeżak Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem • Opiekun Koła: • Dr Zbigniew Matyjas

 4. Władze STRATOLOGA Prezes: Anna Woźniak Vice-prezes: Maciej Żyliński Sekretarz: Julia Kupis Skarbnik: Marcin Kunecki

 5. Nasze cele to: • Rozwój współpracy między: • środowiskiem akademickim • przedsiębiorstwami • organizacjami • Poszerzanie wiedzy; • Rozwój umiejętności pracy w zespole;

 6. Nasze cele: • Tworzenie możliwości: • odbycia praktyk • znalezienia pracy • Zapoznanie się z realiami procesów zarządzania; • Organizowanie spotkań;

 7. Nasze dotychczasowe osiągnięcia: • Założyliśmy oddział organizacji Students in Free Enterprise (SIFE) przy UŁ Wszelkich informacji udziela: Pan/pani .....

 8. Nasze dotychczasowe osiągnięcia: • Badania naukowe • Uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji • Wyjazd szkoleniowo – integracyjny Spróbujcie: Umożliwiamy przeprowadzenie badań we własnym zakresie, zapewniając jednocześnie wsparcie ze strony zespołu.

 9. Nasze dotychczasowe osiągnięcia: • Debiutant roku w krajowej edycji konkursu SIFE • Badania naukowe

 10. Plany na przyszłość: • Koordynacja SIFE UŁ i udział w krajowym konkursie SIFE 2005 Jeśli chcesz nam pomóc office@stratolog.org Napisz do nas

 11. Plany na przyszłość : • Szkolenia: * „Budowanie marki” dla kierunków nieekonomicznych

 12. Plany na przyszłość : • Szkolenia: * „Prawa kupującego”- dla licealistów * „Inna przedsiębiorczość” – dla nauczycieli liceów

 13. Plany na przyszłość: • Spotkania z praktykami i teoretykami zarządzania strategicznego Dla zainteresowanych: Jeśli szukasz praktycznych aspektów zarządzania strategicznego to trafiłeś w

 14. Plany na przyszłość: • Nawiązać kontakty ze studenckimi kołami naukowymi • Case study dla studentów WZ ... i wiele więcej

 15. Gdzie można nas spotkać? Dyżury członków Koła: Poniedziałek: 11.15-12.00 sala: 363 Można do nas napisać: office@stratolog.org

 16. TO MY 

 17. Serdecznie zapraszamy do współpracy.