Download
cesta po dunaji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cesta po Dunaji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cesta po Dunaji

Cesta po Dunaji

119 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Cesta po Dunaji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cesta po Dunaji Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 2. Která evropská řeka je nejdelší? Nejdelší řekou Evropy je VOLHA. A co Dunaj?

 3. Dunaj je po Volze druhou nejdelší řekou Evropy. Víš, kterými státy Dunaj protéká?

 4. Dunaj protéká DESETI zeměmi, mezi některými z nich tvoří státní hranici. Jde o Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajinu. Délka dunajského toku činí 2 857 km. Rozloha povodí je 801 463 km², zasahuje do 19 evropských států.

 5. Dunaj vzniká soutokem potoků Breg a Brigach v německém městě Donaueschingen.

 6. Dunaj protéká těmito německými městy: Ulm, Ingolstadt, Řezno a Pasov.

 7. Jeho další cesta vede přes Rakousko,kromě jiných měst protéká i Lincem.

 8. … a hlavním městem Rakouska –Vídní.

 9. Dunaj dále protéká územím našeho východního souseda, tj. Slovenskem. I v tomto státě protéká hlavním městem – Bratislavou.

 10. Tvoří přírodní hranici mezi Slovenskem a Maďarskem. I v Maďarsku protéká hlavním městem – Budapeští.

 11. Z maďarského území teče Dunaj do Chorvatska a dále do Srbska. V Srbsku protéká Novým Sadem aj.

 12. … a opět rovněž hlavním městem – Bělehradem.

 13. Na své další cestě teče Dunaj po hranicích Rumunska a Bulharska. Jeho cesta končí na území Rumunska a z menší části Ukrajiny, kde tvoří největší a nejzachovalejší evropskou říční deltu.

 14. Oblast delty je pokryta rákosím, mokřady a lužními lesy. Její části jsou na jaře a na podzim zaplavovány. V mokřadech, stojatých a tekoucích vodách dunajské delty žije přes 1 200 druhů rostlin, 300 druhů ptáků a 45 druhů ryb. Delta je významným hnízdištěm tažného ptactva. Celkem 2 733 km² území delty je chráněno a delta celá je od roku 1991 zapsána na Seznam světového dědictví vyhlašovaný organizací UNESCO.

 15. Voda, kterou Dunaj při své dlouhé cestě nabere, končí tady, v Černém moři.

 16. Zkus vyjmenovat všech 10 států, jimiž Dunaj protéká nebo tvoří jejich hranici. Jsou to: Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina.

 17. Mezi kterými státy tvoří Dunaj přírodní hranici? • Slovensko a Maďarsko, • Bulharsko a Rumunsko, • Rumunsko a Ukrajina.

 18. Zapamatovali jste si hlavní města, jimiž Dunaj protéká? Jsou to: Vídeň, Bratislava, Budapešť, Bělehrad.

 19. Podle hlavních měst vyjmenuj státy. • Vídeň – Rakousko • Bratislava - Slovensko • Budapešť – Maďarsko • Bělehrad - Srbsko

 20. K jakému úmoří patří řeka Dunaj? To je přeci jasné, ne? Dunaj patří k úmoří Černého moře.

 21. Tak někdy příště nashledanou. Třeba při plavbě po Dunaji. 

 22. Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-08-26]. Dostupné pod licencí Public domain na http://www.wikimedia.org. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danubemap.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beograd_Sat.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danube_delta_Landsat_2000.jpeg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delta_Dunarii_500.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donaudelta.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Sea_Nasa_May_25_2004.jpg Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-08-26]. Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donaueschingen_Donauzusammenfluss_20080714.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Passau_aerial_view_1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linz_view_2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien040531w.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bratislava_New_Bridge_from_castle_hill.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parlament_with_bus_on_Danube.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Citadel_Petrovaradin.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donaudelta_2.jpg Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.