Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Madde ve Isı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Madde ve Isı

Madde ve Isı

196 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Madde ve Isı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Madde ve Isı

 2. 1. Sıcaklığı nasıl ölçeriz?

 3. Ateşinizin yükseldiği oldu mu ? Bunu nasıl anlarsınız ?

 4. Televizyonda hava durumu haberlerini izliyor musunuz? Bulunduğunuz yere ait hava sıcaklıklarını takip ediyor musunuz?

 5. Yağan karın bir süre sonra kaybolmasını nasıl açıklarsınız?

 6. Sıcaklığı ne ile ölçeriz? Biliyor musunuz? Bilgili bize bunu söylesin? Arkadaşlar sıcaklık termometreyle ölçülür.

 7. Isı Akışı Maddeler birbirlerine temas ederek birbirlerinin sıcaklıklarını değiştirir. Sıcaklık değişimi ısı alışverişi sayesinde gerçekleşir.

 8. Sıcak olan soğuk olana ısı verir. • Soğuk olan sıcak olandan ısı alır. Bu alışveriş maddelerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder.

 9. Isı alışverişinde maddeler arasında alınıp verilen ısıdır, yer değiştiren ısı enerjisidir. Bu sırada yükselip alçalan değer ise sıcaklıktır.

 10. Kolonya elinizden ısı alarak buharlaşır. Eliniz ısı kaybettiğinden soğur ve serinler. Elinize kolonya sürdüğünüzde eliniz bir süre sonra serinler. Bunun nedeni ne olabilir?

 11. Maddeler ısı alışverişi yaparken madde miktarı değişmez. Çünkü ısı bir enerji türüdür, madde değildir. • Isının kütlesi ve hacmi olmadığı için ısı bir madde değildir.

 12. 2. Isının maddeye etkileri

 13. Isının maddeye etkileri

 14. Erime

 15. Erime, bir katının ısı alarak sıvı hale geçmesidir. Erime sırasında maddeyi oluşturan tanecikler ısının etkisiyle daha çok hareketlenir. Hareket enerjileri artan tanecikler birbirlerine çarparak birbirinden uzaklaşmaya başlarlar. Tanecikler arasındaki boşluk arttıkça madde daha akıcı bir hal alır.

 16. Erime ile çözünme arasındaki fark Erime, katı bir maddenin ısı etkisiyle sıvı hale dönüşmesidir. Çözünme ise; sıvı içerisine atılan katı bir maddenin görünmez boyutta çok küçük parçacıklar halinde dağılmasıdır. Deniz suyu,şekerli su,limonata vb. çözeltiye örnek olarak gösterilebilir.

 17. Donma

 18. Donma bir sıvının ısı vererek (soğuyarak) katı hale geçmesidir. Donma sırasında ısı vererek enerji kaybeden tanecikler daha az hareket etmeye başlar. Hareket enerjisi azalan tanecikler birbirine yaklaşır. Tanecikler arası boşluk azaldıkça madde katılaşmaya ve sertleşmeye başlar.

 19. Bozunma

 20. Bozunma bir maddenin iç yapısında olan ve geri dönüşümü mümkün olmayan olumsuz değişimdir.