Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1  2   3  4   5  6  PowerPoint Presentation
Download Presentation
1  2   3  4   5  6 

1  2   3  4   5  6 

149 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

1  2   3  4   5  6 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6  de economie van God

 2. Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jan Willem de Vries We lezen: Leviticus 25: 1 - 28 Lucas 4: 14 – 21 De preek gaat over: Leviticus 25: 1 – 28 de economie van God Het eerste lied: Gezang 70: 1, 2, 3 Alle liederen worden geprojecteerd

 3. . . Het wilgenscherm De groei van het scherm bestaat uit verschillende stukken schors. De schors van een boom kun je vergelijken met de kaft van een Bijbel. Aan de buitenkant misschien niet zo bijzonder, Maar daarachter, daaronder!..... Verbazingwekkend, verrassend, hoopvol, Leven! Verdere toelichting over het wilgenscherm en de schuilhut zie memobord . .

 4. Lever uw oude mobieltjes in! Stop ze in de doos die staat op de balie in de keuken De opbrengst van de mobieltjesactie komt volledig ten goede aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Alvast bedankt. David Abboud , ambassadeur Stichting Opkikker

 5. SING-IN GKV Vrouwenpolder Zondag 24 februari 19.30 uur – 20.30 uur Neem je gereformeerd kerkboek mee ! Verzoeknummers welkom O.l.v. ds. Pomp en ds. van Wijnen Orgel: Jorrit Woudt

 6. Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jan Willem de Vries We lezen: Leviticus 25: 1 - 28 Lucas 4: 14 – 21 De preek gaat over: Leviticus 25: 1 – 28 de economie van God Het eerste lied: Gezang 70: 1, 2, 3 Alle liederen worden geprojecteerd

 7. . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 70: 1, 2, 3 . .

 8. . Gezang 70: 1, 2, 3 . .

 9. . Gezang 70: 1, 2, 3 . .

 10. . Gezang 70: 1, 2, 3 . .

 11. . . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 70: 1, 2, 3 Kidsmoment rond de wet Zingen: Gezang 62: 1, 3, 4 (NG 36) Gebed Lezen: Leviticus 25: 1 - 28 Lucas 4: 14 – 21 Zingen: Psalm 65: 1, 5 Preek over Leviticus 25: 1 - 28 Zingen: Gezang 15: 1, 3, 5 . .

 12. . . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 70: 1, 2, 3 Kidsmoment rond de wet Zingen: Gezang 62: 1, 3, 4 (NG 36) Gebed Lezen: Leviticus 25: 1 - 28 Lucas 4: 14 – 21 Zingen: Psalm 65: 1, 5 Preek over Leviticus 25: 1 - 28 Zingen: Gezang 15: 1, 3, 5 . .

 13. Gezang 62: 1, 3, 4 (NG 36)

 14. Gezang 62: 1, 3, 4 (NG 36)

 15. Gezang 62: 1, 3, 4 (NG 36)

 16. . . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 70: 1, 2, 3 Kidsmoment rond de wet Zingen: Gezang 62: 1, 3, 4 (NG 36) Gebed Lezen: Leviticus 25: 1 - 28 Lucas 4: 14 – 21 Zingen: Psalm 65: 1, 5 Preek over Leviticus 25: 1 - 28 Zingen: Gezang 15: 1, 3, 5 . .

 17. . . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 70: 1, 2, 3 Kidsmoment rond de wet Zingen: Gezang 62: 1, 3, 4 (NG 36) Gebed Lezen: Leviticus 25: 1 - 28 Lucas 4: 14 – 21 Zingen: Psalm 65: 1, 5 Preek over Leviticus 25: 1 - 28 Zingen: Gezang 15: 1, 3, 5 . .

 18. . . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 70: 1, 2, 3 Kidsmoment rond de wet Zingen: Gezang 62: 1, 3, 4 (NG 36) Gebed Lezen: Leviticus 25: 1 - 28 Lucas 4: 14 – 21 Zingen: Psalm 65: 1, 5 Preek over Leviticus 25: 1 - 28 Zingen: Gezang 15: 1, 3, 5 . .

 19. . Psalm 65: 1, 5 . .

 20. . Psalm 65: 1, 5 . .

 21. . . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 70: 1, 2, 3 Kidsmoment rond de wet Zingen: Gezang 62: 1, 3, 4 (NG 36) Gebed Lezen: Leviticus 25: 1 - 28 Lucas 4: 14 – 21 Zingen: Psalm 65: 1, 5 Preek over Leviticus 25: 1 - 28 Zingen: Gezang 15: 1, 3, 5 . .

 22. . . • 1. Crisis! • economische crisis . .

 23. . . • 1. Crisis! • economische crisis • crisis in de schepping . .

 24. . . • 2. Gods economie • → Sabbatsjaar en Jubeljaar • Een jaar rust • Alle grondbezit weer gelijk verdeeld . .

 25. . . 3. De kern: het land is van God . .

 26. . . 3. De kern: het land is van God Het sabbatsjaar is een jaar dat aan de Heer gewijd is Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand, want het land behoort mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. → Wat een oefening in vertrouwen op God! . .

 27. . . • 3. De kern: het land is van God • De afgod 'MEER!' . .

 28. . . • 4. Geestelijke uitdaging voor vandaag • Hoe het verder ging ....  . .

 29. . . • 4. Geestelijke uitdaging voor vandaag • Verlangen naar een nieuwe wereld die ons gegeven wordt . .

 30. . . • 4. Geestelijke uitdaging voor vandaag • Verlangen naar een nieuwe wereld die ons gegeven wordt • Van dit is van mij naar ik ben van Hem . .

 31. . . Jezus kwam in Nazaret in de synagoge. Hij las uit de profeet Jesaja: Ik kom om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Hij ging weer zitten en zei tegen de aanwezigen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ . .

 32. . . • 5. Praktische uitdaging voor vandaag • kerkelijk sabbatsjaar • Jubilee campaign 2000 • economen en het Jubeljaar • Sabbatsjaar en loslaten • Dankbaarheid: wat je allemaal niet krijgt! . .

 33. . . Zingen: Gezang 15: 1, 3, 5 Gebed Collecte Opdragen collecte Zingen: Liedboek 473: 3, 4 Zegen Zingen: Gezang 28: 1, 2, 3 (NG 15) . .

 34. . Gezang 15: 1, 3, 5 . .

 35. . Gezang 15: 1, 3, 5 . .

 36. . Gezang 15: 1, 3, 5 . .

 37. . . Zingen: Gezang 15: 1, 3, 5 Gebed Collecte Opdragen collecte Zingen: Liedboek 473: 3, 4 Zegen Zingen: Gezang 28: 1, 2, 3 (NG 15) . .

 38. . . • COLLECTE • Vandaag • Is de 1ste collecte voor de diakonie “Syrie” • en de 2de voor de Kerk Opdragen collecte Zingen: Liedboek 473: 3, 4 . .

 39. . . • COLLECTE • Volgende week • Is de collecte voor de Kerk Opdragen collecte Zingen: Liedboek 473: 3, 4 . .

 40. . Liedboek 473: 3, 4 . .

 41. . Liedboek 473: 3, 4 . .

 42. . . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

 43. . Gezang 28: 1, 2, 3 (NG 15) . .

 44. . Gezang 28: 1, 2, 3 (NG 15) . .

 45. . Gezang 28: 1, 2, 3 (NG 15) . .

 46. . . De volgende kerkdienst is,zo de Here wil,vanmiddag om 16.30 uur.Van harte welkom. . .

 47. Lever uw oude mobieltjes in! Stop ze in de doos die staat op de balie in de keuken De opbrengst van de mobieltjesactie komt volledig ten goede aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Alvast bedankt. David Abboud , ambassadeur Stichting Opkikker

 48. SING-IN GKV Vrouwenpolder Zondag 24 februari 19.30 uur – 20.30 uur Neem je gereformeerd kerkboek mee ! Verzoeknummers welkom O.l.v. ds. Pomp en ds. van Wijnen Orgel: Jorrit Woudt