KEOPS PİRAMİTİ - PowerPoint PPT Presentation

keops p ram t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEOPS PİRAMİTİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEOPS PİRAMİTİ

play fullscreen
1 / 47
KEOPS PİRAMİTİ
353 Views
Download Presentation
beulah
Download Presentation

KEOPS PİRAMİTİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KEOPS PİRAMİTİ DOĞAN SILAY 2011

 2. GİRİŞ • Dünyanın yedi harikasından günümüzde ayakta kalan tek örnek Mısır piramitleridir. • Bunların en önemlileri Kahire Yakınlarındaki Giza semtinde bulunan Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleridir

 3. GİZA PİRAMİTLERİ

 4. GİZA PİRAMİTLERİ (BİLGİSAYAR GÖRÜNÜMÜ)

 5. TARİHÇE - 1 • Mısır tarih bilimcilerine göre Keops Piramiti veya diğer ismi ile Büyük Piramit 4.ncü Mısır Hanedanının ikinci firavunu olan Khufu (Yunanca Keops) tarafından 4600 yıl önce inşa ettirilmişitir.

 6. TARİHÇE - 2 • Daha sonra Khufu’nun oğlu firavun Khafre (Yunanca Kefren) Giza’daki ikinci büyük piramiti ve hepsinden küçük olan Mehkure’yi (Yunanca Mikerinos) inşa ettirmiştir. • Bu iki piramit de görkemli yapılardır ama hiçbir şekilde Büyük Piramit’in işçiliğine ve “gizemine” yaklaşamamaktadırlar.

 7. TARİHÇE - 3 • Keops Piramiti’nin harçları arasında bulunan odun ve kömür parçacıklarına radyokarbon testi yapılmış ve yaklaşık inşa tarihi M.Ö. 3029 olarak hesaplanmıştır. Bu da bizi 3029 + 2011 = 5040 yıl öncesine götürür ki tarihçilerin 4600 yıl diye yaptıkları tahminden 440 yıl daha eski olduğu ortaya çıkar.

 8. KEOPS

 9. AMAÇ - 1 • Genel kanı firavunların kendilerine anıt-mezar olarak piramit inşa ettirdikleridir. Hatta piramitlerin ortasında yer alan ve “Kral Odası” tabir edilen odada bir de lahit mevcutttur. Halbuki bugüne kadar açılan tüm piramit lahitleri boş çıkmıştır.

 10. AMAÇ - 2 • O halde insanoğlu tarafından inşa edilmiş en büyük taş yapı olan piramitler ne amaçla yapılmışlardır? Bunu kimse bilememektedir. • Ancak coğrafya, geometri, astronomi ilimleri ile ilgili olan birçok husus Keops Piramiti’nde bulunmaktadır. • Esas işlenecek konu da budur.

 11. GİZA PİRAMİTLERİ

 12. İNŞAAT SÜRECİ - 1 • Yunan tarihçi Herodot Keops Piramiti’nin 100.000 köle çalıştırılarak 30 yılda inşa edildiğini yazar. 2 milyon 300 bin kaya bloklarının üst üste konmasıyla piramit ortaya çıkmıştır. • Blokların ağırlığı ortalama 2,5 tondur.

 13. İNŞAAT SÜRECİ - 2

 14. İNŞAAT SÜRECİ - 3 • Bu taş ağırlığı toplandığında karşımıza 6 milyon tonluk bir kütle ile karşılaştığımız gerçeği ortaya çıkar. • Tam 203 kat üst üste kaya konmuştur. • Yine tarihçiler 10 yıl hazırlık yapıldığını sonraki 20 yılda bu 2,3 milyon kayanın üst üste konduğunu yazmaktalar.

 15. İNŞAAT SÜRECİ – 4 Bendeniz (gençken!) konu mankeni olarak bu resimde kaya büyüklüğü hakkında fikir vermekteyim.

 16. İNŞAAT SÜRECİ - 5 • Kölelerin günde 12 saat çalıştığını kabul edip bir hesaplama yaparsak: • 20 yıl X 365 gün X 12 saat X 60 dakika / 2.300.000 kaya = 2,28 kaya / dakika. • Yani: O zamanki teknoloji ile yaklaşık her 2,5 dakikada bir adet 2,5 tonluk kaya yerine konuyor. • İnanması oldukça güç değil mi?

 17. İNŞAAT SÜRECİ - 6 • Kayaların Nil’in kaynağına yakın Aswan yakınlarındaki taş ocaklarından kesilerek yelkenli teknelere yüklendikleri ve Giza’ya getirildikleri bulunmuş. • Nil kıyısındaki rıhtımda ise kayaların ağaç gövdeli vinçlerle kaldırılarak ağaç kütükler üzerinde itilerek şantiyeye taşındığı sanılıyor.

 18. İNŞAAT SÜRECİ - 7 • Her kat çıktıkça bir üste yine yüzlerce ahşap vinç ve palanga sistemi ile taşların yerleştirildiği var sayılır. • Tekerlekli vasıta (henüz tekerlek icad edilmediğinden) kullanılmamıştır. • Geçici rampalar inşa edilmiştir. • Bugün basamak basamak görülen yüzey orijinalinde parlatılmış yumuşak mermer (Alabaster) kaplı idi.

 19. İNŞAAT SÜRECİ - 8 • Zamanla bu Alabaster plakalar soyguncular tarafından sökülerek pazarda satılmıştır. • Halen sadece Kefren Piramiti’nin tepe kısmında bir miktar Alabaster görülebilmektedir. • Bu mermer blokların birbirlerine yapışan kenarlarındaki tolerans 0,2 milimetredir.

 20. İNŞAAT SÜRECİ - 9 • Bugün en hassas mermer tezgahlarında bile bu tolerans elde edilemez. • O zaman demir ve çeliğin de henüz bilinmediğini ve sadece bakır ve bronz el aletleri kullanıldığını da hatırlayalım. • Napolyon’un ilim adamları Giza piramitlerinin taşları eğer malzeme olarak kullanılabilselerdi tüm Fransa kara sınırlarının 30 cm eninde ve 3,5 m. yüksekliğinde bir duvarla çevrilebileceğini hesaplamışlardır.

 21. KEOPS’UN BOYUTLARI - 1 • Piramitin orijinal yüksekliği 146,65 metreydi. • Depremler ve diğer doğal etkenlerden dolayı bugün Keops 137,46 metre yüksekliktedir. • Tabanda her bir kenarın uzunluğu 230,36 metredir. • Dolayısıyla 53 bin metrekarelik bir alana inşa edilmiştir.

 22. KEOPS’UN BOYUTLARI • Hacim olarak New York’taki en büyük bina olan Empire State Building’den 30 kat daha büyüktür. • Dünyada bilinen en eski yapıdır. • Karşıdan bakıldığında Kefren, Keops’tan daha yüksekmiş gibi görünür. İşin aslı Kefren’in daha yüksek bir yere yapılmasıdır.

 23. KEOPS’UN SIRLARI - 1 • Keops Piramiti üzerinden geçen boylam dairesi karalar üzerinde giden en uzun boylamdır. • Aynı şekilde Keops’tan geçen enlem dairesi de karalar üzerinde giden en uzun enlemdir. • Keops tüm karaların ağırlık merkezindedir.

 24. KEOPS’UN SIRLARI - 2

 25. KEOPS’UN SIRLARI - 3 • Dünyada karalar üzerinde bu büyüklükte bir inşaat yapmak için tam 3 milyar tane arazi parçası (53 bin metrekarelik) vardır. • O halde 3 milyarda bir ihtimal ile bu yer nasıl bulunmuştur? • 1600’lerde bilim adamı Isaac Newton yer çekimi kanununu ispatlamak için dünyanın çapını bilmek gerektiği sonucuna varmıştı.

 26. KEOPS’UN SIRLARI - 4 • Newton Keops’ta bazı sırların gizli olduğu söylentisinden yola çıktı. • Newton İngiliz uzunluk ölçüsü İnç’ten çok az daha uzun olan Kutsal Yahudi İnçi’ni (K.Y.İ.) ölçek olarak aldı ve bazı hesaplamalar yaptı. 1 metre = 39,64 K.Y.İ veya 1 metre = 39,37 İngiliz İnçi • Piramitin yerden yüksekliği 146,65 metre = 5.812,98 inç (K.Y.İ.) ve bir kenarı 230,36 metre = 9.131 K.Y.İ.

 27. KEOPS’UN SIRLARI - 5 • Piramitin çevresi = 4 X 230,26 = 921,44 m. • Bu uzunluk yüksekliğin iki katına bölünür ise ( 921,44 / 2 X 146,65 ) = 921,44 / 293,30 = 3,1416 sayısı elde ediliyordu. • Bu da matematikteki Pi sayısıydı. • Yani günümüzden 5000 yıl önce Pi sayısı biliniyordu.

 28. KEOPS’UN SIRLARI - 6 • Piramitin çevresini K.Y. İnçi cinsinden ifade edersek; 4 X 9,131 = 36,524 çıkar. • İlk bakışta bir anlamı yokmuş gibi görünen bu sayıyı 1 ondalık basamak büyültürsek 365,24 elde edilir. • Bugün bir güneş yılının 365,24 gün olduğunu biliyoruz. • 5000 yıl önce birileri yılı tam olarak ölçmüş!

 29. KEOPS’UN SIRLARI - 7

 30. KEOPS’UN SIRLARI - 8 • Bugünkü modern uydular ve bilgisayarlar yardımı ile yapılan ölçümler sonucunda dünyada mevcut karaların deniz yüzeyinden ortalama yüksekliği bulundu. (Örnek: Hollanda en alçak, Himalayalar en yüksek). Bu ortalama yükseklik ise 146 metre 65 santimetre. • Yani Keops’un TAM YÜKSEKLİĞİ

 31. KEOPS’UN SIRLARI - 9 • Bu yüksekliği (146,65 metre) 1 milyar ile çarparsanız 146 milyon 650 bin kilometre bulunur. • Bu da dünya ile Güneş arasındaki mesafedir. • Keops’un dört kenarı da hafifçe yay şeklindedir. • Bugünün lazer teknolojisi ile yapılan ölçümde bu yayın dünyanın 230,36 m.lik yayına eşit olduğu bulunmuştur.

 32. KEOPS’UN SIRLARI - 10 • Diğer bir deyişle piramitin tabanında meydana gelen yay dünyanın merkezini merkez alınmak koşulu ile çizilen bir dairenin yayına tam oturacak şekilde inşa edilmiştir. • Demek ki 5000 yıl önce dünyanın çapı biliniyordu. • Tam 3.183 Kilometre!

 33. KEOPS’UN SIRLARI - 11 • Newton’da bu yayı ölçecek teknik olmadığından veya henüz lazer ölçüm cihazları icad edilmediğinden dünyanın yarı çapını bir türlü hesaplayamamıştı. • Halbuki 5000 yıl önce hesaplanmıştı.

 34. KEOPS’UN SIRLARI - 12

 35. KEOPS’UN SIRLARI - 13 • Bu muazzam, 6 milyon ton ağırlığındaki, taş yapının içinde üç ana bölüm vardır. • 1. Firavun odası (King’s chamber) • 2. Kraliçe odası (Queen’s chamber) • 3 Büyük galeri (The Grand Hall) • Ayrıca toprağın içinde, daha doğrusu tabanı teşkil eden kaya dağının içinde mezar (the pit) yer alır.

 36. KEOPS’UN SIRLARI - 14

 37. KEOPS’UN SIRLARI - 15 • Piramitin içine resmin sağ tarafında görülen bir kapıdan girilir. • Firavun ve kraliçe odalarında dışarı açılan hava kanalcıkları (air shafts) bulunur. • Ana giriş koridoru (original pyramid entrance) piramit düzlemi ile 30 derece açı yapmakta ve ana girişin bulunduğu piramit yüzeyi tam kuzeye bakmaktadır.

 38. KEOPS’UN SIRLARI - 16 • Piramit tamı tamına 30’uncu paralel dairesinde yer aldığından eğer 21 Mart veya 22 Eylül günleri (ekinoks) saat 24’te bu koridorun dip tarafına doğru girerek tam ortada durduktan sonra kuzeye bakan hava deliğinden dışarı bakarsanız Kutup Yıldızı’nı görürsünüz.

 39. KEOPS’UN SIRLARI - 17 • Kraliçe odasındaki iki hava kanalının (air shaft) her biri yer düzlemine göre 38 derece eğimlidir. • Piramitin yan duvarları 52 derece eğimli olduğuna göre sanki tepesi kraliçe odası olan ters bir piramit şekli almaktadır.

 40. SONUÇ - 1 • Bu günün modern teknolojisi ile bile inşası kesinlikle mümkün olmayan bu yapının daha keşfedilmemiş pek çok ilim esrarını barındırdığı varsayılmakta ve her gün binlerce bilim adamı bu konuda çalışmaktadır.

 41. SONUÇ - 2 • Dünyanın yedi harikası sıralanırsa: • Olympos Dağı’ndaki Zeus heykeli (Yunanistan) • Babil’in Asma Bahçeleri (Irak) • İskenderiye Deniz Feneri (Mısır) • Apollo Heykeli (Rodos Adası) • Artemis Tapınağı (Efes) • Halikarnas Mozalesi (Bodrum) • Keops Piramiti (Mısır)

 42. SONUÇ - 3 • Bu yedi harikadan günümüze dek ayakta kalabilen tek eser Keops Piramiti’dir. • Bu harika hakkında daha pek çok buluş veya keşif yapılacağı ve hızla gelişmekte olan uygarlığımıza katkıda bulunulacağı tahmin edilebilmektedir.

 43. SONUÇ - 4 • Erich von Daniken 1973’te yazdığı “Tanrıların Arabaları” isimli kitabında Keops Piramiti’nin başka gezegenlerden gelen yaratıklar tarafından yapıldığını öne sürmüştür.

 44. SONUÇ - 5 • Hepimizin bildiği gibi dünya küresinin bir düzleme aktarılmış olan haritaları çeşitli projeksiyon metodları ile yapılır. • Bilinen en eski haritalardan biri ise ünlü Türk denizcisi Piri Reis’in haritasıdır. Piri Reis bu haritayı ziyaret ettiği çeşitli limanlarda eski denizcilerden almış ve süslemiştir.

 45. SONUÇ - 6 • Piri Reis’in haritası belli bir nokta etrafında yapılmış bir projeksiyonun sonucudur. • Uzaya fırlatılan uydular çeşitli noktaları merkez alarak binlerce dünya haritası projeksiyonu yapmaktadırlar. • Binlerce noktadan yapılan projeksiyonlardan bir tanesi Piri Reis’in haritası ile tamı tamına örtüşmektedir.

 46. SONUÇ - 7

 47. SON SÖZ • Bu nokta dünyaya yaklaşık 76 bin metreden bakıldığında ortaya çıkan bir haritanın merkezidir. • Bu merkez Keops Piramiti’nin TAM TEPESİDİR.......