Download
obv fanfare concordia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Colours of music Karin Bloemen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Colours of music Karin Bloemen

Colours of music Karin Bloemen

141 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Colours of music Karin Bloemen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Obv. Fanfare Concordia Colours of musicKarin Bloemen

  2. Karin Bloemen • 1983 • Gouden Harp, een Edison en de Annie M.G Schmidtprijs • 2011Officier in de orde van Oranje-Nassau

  3. Fanfare Concordia • 1965 • 45 orkestleden • 1ste divisie

  4. Maak een geschatte begrotingUitgaven:

  5. Inkomsten: