Download
teckenspr k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teckenspråk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teckenspråk

Teckenspråk

502 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Teckenspråk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teckenspråk Ett eget språk

 2. Varför teckenspråk? • Hörseln blir inte bättre. • UH (unga hörselskadade) • Vill ha teckenspråk som andra språk • Sett fördelarna • Användas i bullriga miljöer • Högre studier • Kan välja använda tolk (”går själv”)

 3. Varför teckenspråk? • Vielu Tuomela, språkforskare • Lär C så tidigt som möjligt • Teckenspråk är ett instrument för språkinlärning • Generellt ”halva” • Situationsbundet ”halva ______”

 4. AKK, TAKK, TSS • Alternativ och Kompletterande Kommunikation • Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation • Tecken Som Stöd

 5. Vilken är den vanligaste frågan om teckenspråk?

 6. Är teckenspråket internationellt? • Simultanitet • Rörelse • Ikonicitet • SpatialitetFinns i alla tecknade språk

 7. Fonologiskt Morfologiskt Syntaktiskt Lexikalt Uttalsmässigt -bord -stol -mamma Böjningar -verb: köra, gå Ordföljdplacering av negationer Teckenförrådteckenval; apelsin, lasarettlokala varianter Finns det dialekter i teckenspråk

 8. Professur i teckenspråk Erkänt som ett officiellt språk i Sverige Tecknad svenska Dövlärarkongress i Milano

 9. Vanliga känslo-uttryck när vi talar med varann

 10. Ansiktet ska dessutom härbärgera ett antal grammatiska signaler

 11. Svenska Teckenspråk Grammatik Ja Ja Produktion Vokalt Gestuellt Perception Auditivt Visuellt En jämförelse

 12. Svenska Teckenspråk • Temporalt • Temporalt • Spatialtanvänder rummet framför tecknaren • Linjärt • Linjärt • Simultant: en hel sats kan bestå av ett enda tecken.Ex: - Är du ledsen? - Ja hon finns här någonstans. Inte i det här rummet men här í närheten, tror jag i alla fall

 13. Svenska Teckenspråk • Tempusböjning när det sker • Riktningsböjningex FRÅGA, mig, dig, många, flera gånger • Initialpaus förstärker innebördenex BLÅ, ARG, TRÅKIGT • Initialstopp ex ÄTA, GÅ, HOPPAhur det sker Verb

 14. Adverb Svenska Teckenspråk • Anger tid, rum, sätt, grad (mkt/litet) • Munrörelseformen ger adverbial betydelseU, M, Iex: SIMMA, HOPPA-REP, SKRIVA • Kallas orala adverb

 15. Icke-manuella grammatiska signaler • Kallas också faciala signalerex: Du är trött. Är du trött?Inte är du väl trött?Är du inte trött?

 16. Polysyntetiska tecken • Ett tecken med många olika komponenterex: Han sitter högt upp till höger på en pinne, är vänd framåt och tittar glatt och förvånat på det/dom som går förbi nedanför honom (från vänster till höger)

 17. Svenska Teckenspråk • Lägesbeskrivningarex: på under, vid Anv inte som i svenskan.Ofta är de inbyggda i tecknet.Ex: TA-PÅ-DIG-MÖSSANGÅ UNDERSITTA VIDPETA-I-ÖRAT Prepositioner

 18. Svenska Teckenspråk • Utgörs alltid av • verbet • Utgörs av • Verbex: ANNA GÅR • Adjektivex: DU SNÄLL • Substantiv ex: JAG LÄRARE • Platsadvervialex: BO HEMMA Predikatet

 19. SvenskaTropar namnetdu TTJaa (frågesats) TPratar…. TThmm Nää va nämen TeckenspråkPuff på axel,vinkar, stampar, blinkarögonkontakt(höjda ögonbryn)tecknarnickarplutmun(pi) Turtagning

 20. Regel: sommar, Uppsala, tupp Undantag pappa Regel: modig, dövförening, hörselskadad, samboundantag: mamma

 21. Beskriva ett tecken • Handform-enkel, -dubbel • Attityd-riktning, -vridning • Artikulation-växelvisa rörelser, -kontakt • Artikulationsställe-på kroppen/del, -framför kroppen