χριστουγεννα_006 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
χριστουγεννα_006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
χριστουγεννα_006

play fullscreen
1 / 1
χριστουγεννα_006
165 Views
Download Presentation
birch
Download Presentation

χριστουγεννα_006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ 2014 Νταλί 1950, Η Μαντόνα του PortLligat