Download
f llesm de nr 4 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FÆLLESMØDE NR. 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
FÆLLESMØDE NR. 4

FÆLLESMØDE NR. 4

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FÆLLESMØDE NR. 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FÆLLESMØDE NR. 4 December, 2008

 2. Formål med fællesmøde nr. 4 At få inspiration til klubbernes sociale ansvar, få indblik i hvordan idrætten og erhvervslivet kan spille sammen samt få samlet op på erfaringerne omkring mødeledelse samt på krav og forventninger

 3. Programmet i punktform ”Job- og uddannelsesmuligheder – et eksempel på den fleksible arbejdsplads” v/, Annette Frost , Nykredit.

 4. Hvor er vi på vej hen? Præsentation (max. 15 minutter inklusiv spørgsmål) med fokus på, hvor den står efter et 14 ugers intensivt uddannelsesforløb og hvad de væsentligste udfordringer klubbestyrelsen står overfor nu.

 5. Opsamling Erfaringsopsamling på krav og forventninger samt mødeledelse

 6. Klubbernes og Team Copenhagens sociale ansvar • Danmarks elitelov og Team Copenhagen bygger på et princip om at eliteidræt skal dyrkes på en social forsvarlig måde • Team Copenhagen forpligter sig dermed til bl.a. at sikre en forsvarlig uddannelse og jobpolitik • Kan kun ske i samarbejde med klubberne, som også har et ansvar • Kontaktperson i klubberne • Stor fordel for klubberne

 7. Klubbernes og Team Copenhagens sociale ansvar • Team Copenhagen vil arbejde for: • - Idrætsfolkeskoler • - Fleksible ungdomsuddannelser • - Eliteidrætsakademi • - Fleksible lærepladser • - Fleksibilitet på de videregående udd. • - Fleksible job og udd. i private sektor • Aftale med Dansk Supermarked og Nykredit

 8. Eliteidrætsfolk i NykreditKolde hoveder med varme og veltrænede stemmer er i høj kurs! Kontorchef Annette Frost 4. december 2008

 9. Nykredit Bank, realkredit, forsikring og pension

 10. Her starter man! NYKREDIT KUNDESERVICE • Nykredits single-point-of contact • betjening af telefoniske og elektroniske kundehenvendelser • betjening dækker servicering og rådgivning indenfor bank, bolig, forsikring og pension • betjening dækker også at skabe salgsmuligheder til resten af Nykredit • Integreret og ligeværdig salgskanal i Nykredits forretningsstrategi • 225 medarbejdere • 6-9000 daglige kundekontakter • 67 timers ugentlig åbningstid

 11. Vi er også….. …en portal til Nykredit for talentfulde ”viden”medarbejdere

 12. Vores paradigme • Din udvikling er dit ansvar • For ofte fokus på hvad andre kan gøre for mig – vi lægger vægt på at du selv har ”serveretten” til din egen udvikling • Accept for dette er adgangsbilletten for alle

 13. Vores paradigme • Vi lægger vægt på at man vælger • Vi behandler sportsfolk ligesom andre ansøgere – og ansatte • Når man har valgt Nykredit – og den finansielle sektor så • stiller vi fleksible arbejdstider til rådighed • udarbejder ”studieplan” • uddannelse – såvel internt som eksternt Det er altså mere end et valg af en indtægtskilde!

 14. Kredit Investering og pension Bolig Forsikring Kundeservice Akademiets struktur Kompetence Udd.bevis udstedes Byggeklodser 3 FR 2 2 2 Moduler p.t. 41 1 1 FR 1 FR Udd.bevis udstedes Basisuddannelse Praktikperiode 3 mdr. Grundlæggende kundebetjening Daglig økonomi & kredit, bolig, forsikring og investering & pension. 10 uger

 15. Karrieremuligheder Udviklings- og Karriereveje Kundekonsulent (basis) Skadecenter Skadebehandler Salgscenter Salgsrådgiver Privat Portefølje Kunderådgiver Formuekonsulent Bank Pension Forsikringscenter Kunderådgiver Bolig Forsikring Privatcenter Boligrådgiver Boligkonsulent Assurandør Privatcenter Assurandør

 16. Sådan kan det gå! • en fodboldspiller i sidste del af sportskarrieren • på deltidskontrakt • manglede arbejdsmæssigt perspektiv • havde ikke fået opfyldt sine ønsker i klubber • havde en kontoruddannelse med en del år på bagen • fik en mulighed i Nykredit Kundeservice • var efter et år klar til at bygge videre • valgte at stoppe karrieren • er nu ansat i Boligejernes Hus

 17. Hvordan ser det ud nu? På nuværende tidspunkt har vi en roere en ishockeyspiller en fodboldspiller en håndboldspillere en badmintonspiller og vi har haft 17 aktive udøvere i alt

 18. Start en attraktiv karriere i Nykredits Kundeservice Nykredit gir’ bolden op til din 2. halvleg Nykredits Kundeservice er en ung dynamisk organisation, der løbende har brug for målrettede medarbejdere med vindermentalitet! Vi kan tilbyde dig • En uddannelse indenfor bank, realkredit og/eller forsikring, samtidig med din aktive sportskarriere • Deltidsansættelse i f.eks 20-25 timer pr. uge, der tilrettelægges, så du kan nå det hele • En personlig handlingsplan, du udarbejder i samarbejde med din teamchef • Præstationsorienterede opgaver, der løses i selvstyrende teams • En målbaseret ledelsesform • Nye input til hverdagen, hvor kunder og kolleger er i centrum • En ung dynamisk arbejdsplads centralt i København med 200 gode kolleger • Gode personalevilkår og træningscenter • Udviklings- og karrieremuligheder med attraktive fremtidsudsigter • At du efter en periode i Kundeservice kan kvalificere dig til beskæftigelse i Nykredits øvrige salgsorganisation Du kan tilbyde os • Interesse for den finansielle verden og lyst til at udvikle dig og lære nyt • Team-ånd, gå-på-mod og målrettethed • Vindermentalitet og ansvarlighed Vi synes derfor at Nykredit er en oplagt mulighed til din næste karriere Velkommen til!

 19. Præsentation af Nykredit (1/3) For at give dig et indtryk af hvad Nykredit er og står for, kan du på de næste sider læse lidt om din måske kommende arbejdsplads… Profil Nykredit er en af Danmarks førende finansielle koncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til ejendomsmægleraktivitet. Koncernen er den største realkreditudbyder i Danmark med en markedsandel på 40% af det samlede realkreditudlån. Koncernens samlede udlån (bank og realkredit) udgør 26% af samlede udlån i Danmark. Nykredit koncernen er dermed den næststørste kreditgiver i Danmark, den største realkreditudbyder og i øvrigt en af de største private obligationsudstedere i Europa.

 20. Præsentation af Nykredit (2/3) Forretningsmæssig målsætning og strategi Nykredit ønsker at være en internationalt konkurrencedygtig dansk finansiel virksomhed med kompetente medarbejdere, tidssvarende serviceydelser, produkter og distributionskanaler Denne position skal fastholdes og udbygges via organisk vækst i realkredit, bank og forsikring med fokus på at skabe en stabil og værdifuld kundebase uden at gå på kompromis med koncernens forsigtige kreditpolitik samt via tætte samarbejdsrelationer med de lokale og regionale pengeinstitutter De internationale aktiviteter udvikles på udvalgte områder og inden for nøje definerede kundesegmenter i takt med de forretningsmæssige muligheder

 21. Præsentation af Nykredit (3/3) Nykredits kerneværdier er indsats, indsigt, indlevelse og Tænk Nyt Hele koncernen er fælles om kerneværdierne. De er vigtige pejlemærker, fordi vi lægger vægt på holdninger og stærke værdier frem for regler. Kerneværdierne fortæller, hvad vi gerne vil kendes på som virksomhed, og hvad vi forpligter os til, samt hvordan vi omgås og støtter hinanden på arbejdspladsen. Kerneværdierne viser retning for, hvad der er god adfærd i det daglige. De hjælper os med at leve op til Nykredits idégrundlag om at sikre Finansiel bæredygtighed og skabe værdi og nye muligheder for kunder, samarbejdspartnere og investorer. Indsats, handler om, at Nykredit sætter sig ambitiøse mål og har viljen til at nå dem. Nykredit går efter at skabe resultater, så der skabes værdi for kunderne, investorerne og for Nykredit. Indsigt, er fundamentet for den måde, Nykredit driver forretning på Indlevelse, handler om, at Nykredit værdsætter samarbejde og sætter pris på den mangfoldighed, der sikrer, at Nykredit forbliver en dynamisk virksomhed. Indlevelse forpligter Nykredit til at opføre sig ansvarligt over for kunder, samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt Tænk Nyt, handler om at sætte handling bag ideerne og bevare det gode og forny resten. Og dele de gode ideer med andre og inspirere kunderne til at tænke nyt.

 22. Opgave • Hvor er vi på vej hen? Hver klub uarbejder en præsentation – som er forberedt hjemmefra (max. 15 minutter inklusiv spørgsmål) med fokus på, hvor den står efter et 14 ugers intensivt uddannelsesforløb og hvad de væsentligste udfordringer klubbestyrelsen står overfor nu. Hvad skal der ske fremadrettet? Start evt. med 1 min. omkring klubben (fx størrelse, medlemssammensætning, alder, beliggenhed, budget). Klubberne sættes sammen i trioer. Mulige hjælpemidler: Flip, tavle, stemme. Nanok, Boldklubben Skjold, Amager Motorcross Klub, Kjøbenhavns Skytteforening og Amager Ro- og Kajakklub Københavns Beachvolley,, Arbejdernes Tennis Klub, Københavns Skiklub, Stevnsgade Basketball

 23. FÆLLESMØDE NR. 4 Opfølgning Mødeledelse – krav og forventninger

 24. Sådan kører I effektive møder! 10 råd til sikker succes 1. Send dagsorden ud i god tid 2. Start altid til tiden3. Aftal jeres egne møderegler 4. Følg dagsordenen5. Parker punkter der løber af sporet6. Vær tydelig med ansvarsplacering7. Slut til tiden8. Send hurtigt mødereferat ud9. Husk løbende at forbedre10. Udpeg en mødeleder - facilitator

 25. Mødeledelse i egen klubFormålet var at sikre, at afviklingen af bestyrelsersmøderne foregår professionelt – da det er grundlaget for et succesfuldt og udbytterigt Team Copenhagen forløb.Hvordan er det gået….Hvad har I forbedret helt konkret? Gode effektive bestyrelsesmøder er kilden til trivsel i bestyrelsen – og sikrer samtidig at klubben udvikler sig.

 26. Krav og forventninger indbyrdes i klubbestyrelsenI takkede alle sammen ja til nogle krav og forventninger. Hvordan har I hver i sær arbejdet med disse områder`Hvordan er det gået….Prøv at samle op på hvordan I hver især har arbejdet med krav og forventninger

 27. Så opgaven er! • Mødeledelse. Hvad har I forbedret – hvor har I rykket? • Hvordan har I hver især i klubbestyrelsen arbejdet med krav og forventninger? • I laver en flip-over som i fremlægger for hele forsamlingen hvor I kort fortæller om 1) og 2). I har max. 3 min. til præsentationen

 28. BK Skjold Mødeledelse • Spisning kl. 17.30 • Start/slut kl. 18.00-21.00 • Tid på punkter/dagsorden • Aktivitets-/opgaveliste Krav og forventninger • Ingen har arbejdet tilstrækkeligt med sine krav og forventninger

 29. Arbejdernes Tennis Klub Mødeledelse • Offentliggørelse af referat • Mere fokus på visioner og strategier • Brug af værdier som udviklingsreferencer Krav og forventninger • Måden vi har arbejdet med det på har medført en bedre stemning

 30. Copenhagen Beachvolley Mødeledelse • Tid på som overholdes • Drøftelse/action/beslutning • Bedre referater Krav og forventninger • Ikke specifikke • Ikke direkte • Der venter også mere arbejde

 31. Stevnsgade Mødeledelse • Mødeindkaldelse forbedret • God tidsstyring • Meget detailplanlægning

 32. CSR/Nanok Mødeledelse • Flyttet møderne til lørdag formiddag • Halv times spisning – tid til at sludre • Vi er bedre forberedt • Mere oplagte • Mere fokuseret på at få løst opgaverne/det enkelte medlem

 33. Københavns Skiklub Mødeledelse • Ny dagsorden struktur • Færre møder Krav og forventninger • Ingen forandringer i forhold til fortid • Vi efterlevede alle allerede krav og forventninger

 34. ARK Mødeledelse • Vi er mere konsekvente mht. mødestart og slut • Dagsorden og ordstyrerfunktion håndhæves hårdere – vi er bedre til at stoppe hyggesludder og lang snak • Dagsorden og referat kommer hurtigt ud • Ikke alle finder det vigtigt (nok) Krav og forventninger • Vi har prøvet at få kortlagt opgaverne, men….håndhæve dem, men en stor del af forventningerne indfries i forvejen (kun 3 ud af 10 bestyrelsesmedlemmer deltager i kurset)

 35. Amager Motorcross Klub Mødeledelse • Start/slut til tiden 1. gang • Dagsorden 1. gang udsendt Krav og forventninger • Justering af krav og forventninger på enkelte områder • Løst bestyrelsesmedlemmer fra opgaver

 36. Udviklingsplanen • Synliggørelse • Medlemsmøde • Hjemmeside • Artikler • Hæng op • Kommunikationsværktøj Vær Stolt – brug den – værktøj i bestyrelsen