Download
mellomkrigstiden 1918 1939 susanne oftedahl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MELLOMKRIGSTIDEN 1918 – 1939 Susanne Oftedahl PowerPoint Presentation
Download Presentation
MELLOMKRIGSTIDEN 1918 – 1939 Susanne Oftedahl

MELLOMKRIGSTIDEN 1918 – 1939 Susanne Oftedahl

162 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MELLOMKRIGSTIDEN 1918 – 1939 Susanne Oftedahl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MELLOMKRIGSTIDEN1918 – 1939Susanne Oftedahl

 2. Børskrakk 1929Inflasjon - pengene synker i verdi, slik at folk må betale mer for en bestemt vare enn de måtte før

 3. Uro i arbeidsforholdeneRettigheter - plikter

 4. Keynes’ teori - i trange tider er det viktig å bruke penger, fordi nye investeringer vil skape nye arbeidsplasser og dermed få økonomien på fote igjen.

 5. 1945 - 1950

 6. Einar Gerhardsen – ”Landsfaderen” - samlingsregjering

 7. Oppbygging etter 2. verdenskrigNord-Norge et katastrofe område

 8. Marshallhjelpen 1947

 9. Kommunisme

 10. NATO – North Atlantic Treaty Organization - 1949

 11. Den kalde krigen - 1947

 12. 50-TALLET http://www.youtube.com/watch?v=zRu3tw9fYxE

 13. Økonomisk vekstLav arbeidsledig-hetRo i arbeidsfor-holdene

 14. Moderne jordbruk

 15. Arbeidsinnvandring – kultur - flyttestrøm

 16. Drabantby

 17. Roma-traktaten – starten på EU

 18. Enhetsskolen 7-års obligatorisk skole på 50-tallet9-års obligatorisk skole kom i 196910-års obligatorisk skole i 1994

 19. 60-TALLET http://www.youtube.com/watch?v=s-pFAFsTFTI

 20. Folketrygden - 1967

 21. Oljefunn – 1969 – OLJENASJONhttp://www.youtube.com/watch?v=YSsG1Y1skVc

 22. Økt konsum og nye varer

 23. Hippietidhttp://www.youtube.com/watch?v=Vv98-4eOJbU

 24. 70-TALLET http://www.youtube.com/watch?v=I_izvAbhExY

 25. Ungdom markerer segMarx, Lenin og Mao som forbilder

 26. Kvinnekamp – „lik lønn for likt arbeid”

 27. EF – Folkeavstemming i Norge ’72

 28. Skille mellom i-land og u-land

 29. Miljøproblemer – Miljøverndepartementet 1972

 30. 80-TALLET http://www.youtube.com/watch?v=zsQOU77F7IQ http://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI http://www.youtube.com/watch?v=FfV4AOgwY0o

 31. Spionasje – ubåter – Arne Treholt http://www.youtube.com/watch?v=SMnPxyr2JT8

 32. Atomkappløp – USA – Sovjet – Tsjernobyl ulykken 1986

 33. - jappetid- prisfall på oljen i 1986 - børskrakk i 1987 - nyfattige

 34. Kåre Willoch - Gro Harlem Brundtland

 35. 90-TALLET http://www.youtube.com/watch?v=gJLIiF15wjQ

 36. Scandinavian Star 1990

 37. Kong Olav V dør i 1991

 38. 1994 – Vinter OL – ”typisk norsk å være god”http://www.youtube.com/watch?v=vm_LbQQ0plEhttp://www.youtube.com/watch?v=wIrU4Etac8whttp://www.youtube.com/watch?v=FOWDz4pzql8&list=PLB74D817B46BD0FA2

 39. EU – folkeavstemming - 1994

 40. Uenigheten mindre mellom de politiske partiene

 41. 2000-TALLET

 42. TERROR

 43. Internett