1 / 33

Her st

Acknowledgments. Dr. Al-SheikhlyDr. BigioDr. BriberDr. BonenbergerDr. EthridgeDr. FourneyDr. KofinasDr. PhaneufDr. SeogMr. John AbrahamsMr. Michael KasserMr. Tom LoughranMr. Xin Zhang. Outline. BackgroundMotivationIntellectual merit

bona
Télécharger la présentation

Her st

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Viden i spil - 30. januar 2007 1 Biblioteksstyrelsen/DEFF og professionshjskolebibliotekerne Bo hrstrm Vicedirektr Biblioteksstyrelsen

  2. Viden i spil - 30. januar 2007 2 Disposition Introduktion til DEFF (kort om strategi og organisering) Bibliotekets rolle - fire strre udfordringer: Informationsforsyning Informationskompetence E-publicering E-lring

  3. Viden i spil - 30. januar 2007 3 DEFFs forml DEFF er en samarbejdsorganisation for danske fag- og forskningsbiblioteker. Samarbejdet omfatter: Flles udvikling i de tilflde hvor samarbejde giver strre udbytte end summen af lokale initiativer og dermed en bedre samlet udnyttelse af bibliotekernes ressourcer Videreudvikling af det flles netvrk af informationsressourcer Samlet formidling af bibliotekernes informationsressourcer til offentligheden

  4. Viden i spil - 30. januar 2007 4 DEFFs vision "Det er DEFF's vision at forskere, undervisere og studerende har adgang til al relevant information gennem brugervenlige systemer og vejledning af hj kvalitet. Alle aspekter af forskernes og de studerendes arbejde med informationsressourcerne skal derved understttes p hjeste internationale niveau."

  5. Viden i spil - 30. januar 2007 5 DEFFs mission Det er DEFF's mission at bidrage til en optimal udnyttelse af forskningsbaserede informationsressourcer. Dette sker gennem samarbejde mellem bibliotekspartnerne, flles udviklingsprojekter samt etableringen af en teknisk infrastruktur. DEFFs mlgruppe betjenes fortrinsvis direkte gennem de institutioner, der deltager i DEFF, og gennem flles tjenester, hvor dette er hensigtsmssigt.

  6. Viden i spil - 30. januar 2007 6 DEFFs mlgrupper Forskere, undervisere og studerende ved institutioner med mellemlange og videregende uddannelser samt sektorforskningsinstitutioner Forskere, undervisere, studerende og andre med behov for DEFFs informationsressourcer ved forskningsbaserede erhvervsvirksomheder og forskerparker hospitaler Derudover bidrager DEFF til formidlingen af forskningsbibliotekernes informationsressourcer til offentligheden

  7. Viden i spil - 30. januar 2007 7 Konceptuel model for organiseringen

  8. Viden i spil - 30. januar 2007 8 DEFF Organisation 2006

  9. Viden i spil - 30. januar 2007 9 Biblioteksstyrelsens strategi Opgaver for uddannelses- og forskningsbiblioteket Skabe grnseflader til det globale vidensystem, skrddersyet til den enkelte institutions, instituts, forskers og studerendes individuelle faglige profil og behov Varetage import af viden til institutionen i form af trykte og elektroniske videnressourcer Sttte institutionens eksport af viden til omverdenen gennem registrering og tilgngeliggrelse Understttelse af institutionens e-framework for uddannelse og forskning Informationskompetence

  10. Viden i spil - 30. januar 2007 10 Udfordringer for uddannelses- og forskningsbiblioteker Fire strre udfordringer Informationsforsyning Formidling af udenlandsk digitalt indhold Mere dansk digitalt indhold Informationskompetence E-publicering E-lring => Understtte vidensproduktion

  11. Viden i spil - 30. januar 2007 11 Informationsforsyning udenlandsk digitalt indhold Licensbelagte informationsressourcer 20.000 tidsskrifter i fuld tekst 200 institutioner med rligt indkb p 100 mio. kr. Flles system for adgangsstyring Flles tidsskriftssystem DEFNet Integrated search 2/3 af alle udln hos forskningsbibliotekerne digitale Formidling fortsat en udfordring

  12. Viden i spil - 30. januar 2007 12 Brugernes nsker Sgning ligesom Google og prsentation ligesom Amazon Sgning fra t sgefelt i alt materiale og prsentation med forslag, mere information og mulighed for at klikke videre Med andre ord flytter prsentationen fra fr sgningen til efter sgningen ved resultatet Prsentationen skal vre dynamisk og intelligent - afhngig af bl.a. sgningen jf. projektet Mit bibliotek

  13. Viden i spil - 30. januar 2007 13 Bibliotekernes lsninger katalogen Krav om et sgefelt => alle informationsressourcer lgges i bibliotekskatalogen Problemer Der er ikke plads Drlige sgesystemer Ringe muligheder for intelligent prsentation Ofte arbejdskrvende processer Vanskeligt at migrere de mange eksterne elektroniske informationsressourcer Fordele Kendt teknologi

  14. Viden i spil - 30. januar 2007 14 Bibliotekernes lsning federated search Krav om et sgefelt => alle informationsressourcer tvrsges Problemer Afhngighed af ens standarder Ringe muligheder for at levere intelligent prsentation Vanskeligt at sikre en brugervenlig prsentation fra mange forskellige kilder Fordele Udnytter systemets egen funktionalitet Lettere at benytte systemer p denne mde Lettere at linke til ressourcer Opdaterede resultater

  15. Viden i spil - 30. januar 2007 15 Bibliotekernes lsning Google Scholar Krav om et sgefelt => alle informationsressourcer stilles til rdighed for Google Scholar Problem Ikke muligt at sikre at alle danske informationsressourcer stilles til rdighed Ikke mlrettet formidling til bibliotekernes brugere Bibliotekerne mister relationen til brugerne Fordel Burde vre en lettere lsning

  16. Viden i spil - 30. januar 2007 16 Bibliotekernes lsning integrated search Krav om et sgefelt => alle informationsressourcer indsamles og indekseres samlet Problemer Vanskeligt at f adgang til alle relevante data Store krav til Hardware Store krav til it-kompetencen Store krav til dokumentlevering og adgangsstyring Fordele Kan levere den funktionalitet som brugerne forventer fra Google og Amazon

  17. Viden i spil - 30. januar 2007 17 Integrated search fortsat Ikke en sgemaskine - men en national arkitektur Eksempel: Statsbibliotekets egne informationsressourcer udgr 5 % af det, der er relevant for brugeren Behov for flere data om informationsressourcer, dokumentlevering, adgangsstyring => samarbejde Brugerne vil sge i alt => alle informationsressourcer prsenteres uafhngigt af hvilken institution der rder over dem Fllesskab om data Fllesskab om dokumentlevering Fllesskab om services der beriger prsentationen

  18. Viden i spil - 30. januar 2007 18 Arkitektur for Integrated search

  19. Viden i spil - 30. januar 2007 19 Integrated search flles opgaver DEFFs rolle burde vre at sttte flles initiativer vedr.: Den omrdespecifikke aggregering (de grnne kasser) Etablering af base med aggregerede data (den bl ellipse) Webservices til berigelse af prsentation af sgeresultater Etablering af flles dokumentlevering (etablering af services, der muliggr sgning i materialestatus for eksternt materiale og visning i institutionens grnseflade samt efterflgende dokumentlevering) (de grnne kasser) Adgangsstyring (DK-AAI ikke afbilledet) Adfrdsdata/datamining (den bl kasse)

  20. Viden i spil - 30. januar 2007 20 Informationsforsyning udenlandsk digitalt indhold CVUerne Adgang til tidsskriftssystem Flles adgangsstyringssystem Licenser til f.eks. Ebsco, Proquest, Psycharticles, Psycinfo, Springer, Blackwell Tilskud til bibliotekssystemer Katalogiseringskurser

  21. Viden i spil - 30. januar 2007 21 Informationsforsyning dansk digitalt indhold Dansk sprogomrde => begrnset marked Uenighed om rettigheder til digitaliseret materiale Fordeling af provenu fra digitale eksemplarer mellem forfatter og forlgger Traditionelt fordelt med 15% til forfatter og 85% til forlag Fordeles 50/50 gennem COPY-DAN Manglende omstillingsevne (pladeindustrien og i-tunes)

  22. Viden i spil - 30. januar 2007 22 Informationsforsyning dansk digitalt indhold Den Store Danske Encyklopdi Ebog.dk, DJF Forlagene, Revisorbiblioteket, Magnus og Ordbogen.com Massedigitalisering af tidsskrifter Bl.a. Nationalkonomisk tidsskrift, Politica, Historisk Tidsskrift og Ledelse og Erhvervskonomi EU-initierede digitaliseringsprogrammer

  23. Viden i spil - 30. januar 2007 23 Informationskompetence Evnen til at identificere, udvlge og udnytte information som en del af en sammenhngende lreproces Primrt udviklingsprojekter og ikke samlet program - se evt.: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf CVUer allerede langt fremme f.eks. Jordmoderuddannelsen p SundhedsCVU Aalborg Rd & Vink om informationskompetence

  24. Viden i spil - 30. januar 2007 24 E-publicering Registrering, opbevaring og formidling af vidensproduktion Formidling til omverdenen Genbrug og forarbejdelse af eksisterende viden (Web 2.0) Statistik over produktion Studerende brug af hinandens opgaver Undgelse af dobbeltregistreringer og opbevaring flere steder Datast, rapporter mv. Besparelser p indkb af undervisningsmaterialer

  25. Viden i spil - 30. januar 2007 25 E-publicering Universiteterne har get fokus p egen produktion af viden Flles system Flles datamodel PURE Publiceringspolitikker og Open Access Statistik for forskningsproduktion Forskningsdatabase og -portal

  29. Viden i spil - 30. januar 2007 29 E-publicering CVUer Registrering, opbevaring og formidling af vidensproduktion Undervisningsmateriale, gr litteratur, studenteropgaver - videncenterfunktion Tilskud fra DEFF til systemer (belb pr. CVU) Samarbejde om metadata startede i december Koordinering og vejledning fra DEFF-sekretariatet og Peter Rubeck Lokal implementering er en opgave for hele institutionen og ikke kun biblioteket srdeles ressourcekrvende

  30. Viden i spil - 30. januar 2007 30 E-lring Systemudvikling DELA Digital Educational Library Access integration af biblioteksressourcer i virtuelle undervisningsmiljer (https://dela.cvt.dk) Edumedia /skole for videregende uddannelse http://www.forskningsnettet.dk/edumediamain Forhandling med COPY-DAN om ny standardaftale for indscanning Frre sidebegrnsninger Lavere pris Forsgsmodeller

  31. Viden i spil - 30. januar 2007 31 E-lring for CVUer Konsolidering af e-lringssystemer integration med andre it-systemer Samarbejde om mere fleksible aftaler med COPY-DAN Projekter for genbrug af indscannet materiale erfaringer fra Frederiksberg Seminarium og Handelshjskolens Bibliotek i rhus

  32. Viden i spil - 30. januar 2007 32 Bibliotekets centrale rolle Erfaringer fra Handelshjskolen i rhus, sammenstning af kompendium: Artikler fra elektroniske tidsskrifter eller bger (ca. 70%) Trykt litteratur, der indscannes (ca. 20%) Resterende materiale formidles ikke digitalt pga. ophavsret (ca. 10 %) E-lring bygger p bibliotekets samling og ekspertise Bibliotekernes centrale rolle i implementering og forvaltning af aftalen

  33. Viden i spil - 30. januar 2007 33 Opgaver i den nrmeste fremtid Gymnasier i DEFF Bibliotekernes rolle i professionshjskoler Bemanding af programgrupper Ny styregruppe pr. 1. marts 2007 Fortsat arbejde med isr dansk materiale Registreringssystemer til vidensproduktionen

More Related