Download
kosilnica n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOSILNICA PowerPoint Presentation

KOSILNICA

251 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KOSILNICA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KOSILNICA Jure Čas Branko Plešnik Tomaž Ploj FERI-Mehatronika 16.6.2005

 2. Potek predstavitve: • Konstrukcija • Oddajnik-sprejemnik • H-mostič • eZdsp LF2407 • Potek programa • Zaključek

 3. Konstrukcija:

 4. Konstrukcija:

 5. Konstrukcija:

 6. Konstrukcija:

 7. Konstrukcija:

 8. Oddajnik: • Dvokanalni oddajnik • Frekvenca: 41 MHz • Napajanje 12 V

 9. Sprejemnik: • Napajanje 6 V

 10. H-mostič (LMD18200):

 11. eZdsp LF2407:

 12. eZdsp LF2407: • Zmogljivost jedra 40MIPS • 64 kW ex. programskega/podatkovnega pomnilnika • 32 kW (on chip) FLASH pomnilnika • Oscilator 20 MHz • 3 razširitveni konektorji (analogni,dig., razširitve) • Napajalna napetost 5V (200mA) • Prevajalnik TI code composer, LPT JTAG

 13. Periferija DSP: • Digitalni vhodi/izhodi • Splošnonamenski I/O (max. 40) • 2 x Inkrementalni dajalnik • 16 x PWM izhodi • 4 x Časovniki • SPI, SCI, CAN • Analogni vhodi • 16 unipolarnih analognih vhodov (0-3.3V)

 14. Potek programa:

 15. Zaključek: Naš cilj projekta smo za to šolsko leto dosegli, čeprav smo imeli pri tem tudi težave. Nove stvari,ki smo se jih pri tem naučili so predvsem programiranje DSP kartice v C programskem jeziku, dejanska izdelava strojnih elementov, izdelava elektronike... Predvsem veliko prakse.