Download
wolontariat w szkole n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wolontariat w szkole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wolontariat w szkole

Wolontariat w szkole

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wolontariat w szkole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wolontariat w szkole Aktualne i planowane akcje

  2. O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA"POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” • ZBIERAMY DARY RZECZOWE: • odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody • DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH,ROZBITYCH, BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM,PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW,A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH • Termin zbiórki do 31 grudnia

  3. Podkarpacki e Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie Z okazji zbliżających się ŚWIĄT, a przede wszystkim dnia 6 grudnia - MIKOŁAJA Podkarpackie Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie chce przygotować paczki dla swoich podopiecznych oraz ich rodzeństwa. W sumie Hospicjum chce przygotować łącznie 155 paczek… Najbardziej przydatnymi rzeczami do zrobienia paczek dla dzieci hospicyjnych byłyby: słodycze, Zabawki, kosmetyki dla dzieci, Bielizna pościelowa, soki, herbaty granulowane, Mleko Bebiko, Pieluchy dziecięce, itp. Termin zbiórki do 4 grudnia 2012 r.

  4. Wolontariat studencki • Program "PROJEKTOR - wolontariat studencki" objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  5. Tematyka projektów edukacyjnych.  • Tematyka projektów edukacyjnych. • Wynika z pasji, zainteresowań lub osiągnięć studentów-wolontariuszy. Najczęściej odbywa się w następujących grupach tematycznych: • nauka języków obcych, • działania artystyczne, • tematyka psychologiczno-społeczna, • informatyka, • zajęcia matematyczno-przyrodnicze, • zajęcia sportowe, • zdrowie i bezpieczeństwo, • projekty obywatelskie.

  6. „Z ekonomią na Ty. Ekonomiczna gra edukacyjna” kl. III GP – 12.11.2012 r.

  7. „Dlaczego warto się uczyć? - klasa I GP – 26.11.2012r.

  8. Sprzedaż ciasta na mikołajkowy wyjazd do DPS w MOŁYNIACH

  9. „Wieczorek filmowy” – kl. I – III GP i ich rodzice. • 4 grudnia (wtorek) 2012 r. – godzina 17.00 – 20.00 • Obejrzenie filmu, • Dyskusja: uczniowie – rodzice – nauczyciele. • Wystawa poświęcona kinematografii.