Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Shopping and services PowerPoint Presentation
Download Presentation
Shopping and services

Shopping and services

214 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Shopping and services

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Shopping and services

 2. Shopping – zakupy FRUIT AND VEG SHOP - WARZYWNIAK CHEMIST'S/ PHARMACY - APTEKA BAKERY -PIEKARNIA FLORIST'S/ FLOWER SHOP - KWIACIARNIA SUPERMARKET - SUPERMARKET PET SHOP – SKLEP Z ARTYKUŁAMI DLA ZWIERZĄT

 3. JEWELLER'S - JUBILER SHOE SHOP – SKLEP OBUWNICZY SHOPPING CENTRE – CENTRUM HANDLOWE BOOKSHOP - KSIĘGARNIA CLOTHES SHOP -SKLEP ODZIEŻOWY

 4. Services - usługi FOOD COURT – MIEJSCE RESTAURACJI W CENTRUM HANDLOWYM BANK - BANK PHOTOGRAPHER'S - FOTOGRAF POST OFFICE - POCZTA BEAUTY PARLOUR – SALON KOSMETYCZNY LAUNDRY - PRALNIA

 5. SERVICE STATION – WARSZTAT SAMOCHODOWY HAIRDRESSER'S - FRYZJER PETROL STATION - STACJA BENZYNOWA SHOE REPAIRS - SZEWC CAR WASH – MYJNIA SAMOCHODOWA

 6. LETTER OF COMPLAINT - LIST Z ZAŻALENIEM Kupiłeś nowy aparat w sklepie. Niestety sprzęt nie działa. Napisz list do menadżera sklepu: •podaj, kiedy kupiłeś aparat i co w nim nie działa •wyraź niezadowolenie z powodu długiego terminu realizacji zamówienia i kłopotów ze skontaktowaniem się z firmą •zażądaj zamiany sprzętu albo zwrotu pieniędzy •zapytaj, kiedy możesz spodziewać się odpowiedzi i ostrzeż, że w razie zwłoki skontaktujesz się z prawnikiem. Dear Sir or Madame, I am writing to complain about the camera I bought in your shop. Unfortunately It worked only for a few days and then something broke down. I bought it five days ago because I wanted to take some photos on my sister’s wedding. I had checked everything before I went there. It was all right. I took some photos in the church and during the reception but when I wanted to use this camera in the evening the flash did not turn on. I changed the batteries but nothing happened. I was very disappointed and annoyed because your employee had assured me that it was a high quality equipment. What is more, I had to wait for it for about a week and non of your employees contacted me to give some information concerning the order. They did not answer my emails and phone calls. As a consequence I want a full refund or a new camera at once. I would like to know when you will be able to come to your decision. If again you will not answer my calls or emails I will contact my lawyer. I am looking forward to hearing from you. Yours faithfully, XYZ

 7. Words – słówka (tłumaczenie do zadania pierwszego ) ●Bookshop – księgarnia●DIY store – sklep budowlany●fishmonger's – sklep rybny●flower shop – kwiaciarnia●furniture shop – sklep meblowy●greengrocer's – warzywniak●newsagent 's – kiosk z gazetami●off-licence – sklep z alkoholem ●petrol station – stacja benzynowa●stationer's – sklep papierniczy

 8. 1) greengrocer's2) fishmonger's 3) off-licence4) bookshop5) newsagent's6) stationer's7)DIY store8) flower shop 9)furniture shop10)petrol station

 9. SŁÓWKA - PŁACENIE ●ATM / cash machine – bankomat ●cash – gotówka●cheque – czek●credit card – karta kredytowa ZWROTY - PŁACENIE ●accept/take credit cards - honorować karty kredytowe ●enter your PIN - wprowadzić numer PIN ●get money out of a cash machine - wypłacić pieniądze z bankomatu ●not have enough cash on oneself - nie mieć przy sobie ●wystarczającej ilości pieniędzy ●pay by cheque - płacić czekiem ●pay by credit card - płacić kartą ●pay in cash - płacić gotówką

 10. ZADANIE 2! Uzupełnij luki podanymi wyrazami. ♥ by x2, in, machine, take, on PETE: Can I pay 1.____ credit card here?ROB: No, they don't 2.____ credit cards. You have to pay 3.____ cash.PETE: I haven't got enough cash 4.____ me. Can I pay 5.____ cheque?ROB: You've got to be joking. They wouldn't know what it is?PETE: What a nuisance! Oh, OK, I guess I'll just go and get some money out of cash 6.____.ROB: If you can find one! ODPOWIEDZI :1) by2) take3) in4) on5) by6) machine

 11. OPIS OBRAZKA In the picture I can see a fruit stall. In the foreground there are some plastic baskets with red and green apples. In the background I can see other fruit displayed on shelves along the wall. There are all kinds of fruit in all colours: lemons, oranges, peaches, melons. On the left there are some people: the woman has already bought something and has turned around, two men in the background are still deciding what to buy. The stall is probably a part of a larger building as I can see some other stalls. Perhaps people come here every day to buy fresh fruit, meat or bread. It seems to be a busy place.

 12. ZADANIE 3 ! 1. Can I help you ? S Przeczytaj podane zdania. Oznacz S te, które wypowiada sprzedawca. Oznacz K te, które wypowiada klient. 2. Can I try it on ? K 3. I'm just looking, thanks. K 4. What size would you like? S 5. The changing room's over there. S 6. Could I have a smaller size? K 7. Please enter your PIN. S K 8. Do you take credit cards? K 9. I'd like two of these. S 10. Shall I gift-wrap it for you?

 13. ZWROTY !! Can I help you? - Czym mogę służyć? pick a product off a shelf - wybrać produkt z półki sklepowej get a refund/get your money back - otrzymać zwrot pieniędzy give refunds - zwracać pieniądze keep crashing - ciągle się zawieszać, psuć make a complaint - złożyć reklamację return/take sth back - zwrócić, oddać coś do sklepu take to the manager - porozmawiać z kierownikiem sklepu go shopping - iść na zakupy I'm size 38 - Noszę rozmiar 38 look for sth - szukać czegoś shop for clothes - kupować ubrania try sth on - przymierzać coś be reduced from 100 pounds to 50 pounds - być przecenionym ze 100 funtów na 50 funtów buy sth in a sale - kupić coś na wyprzedaży buy two, get one free - jeśli kupisz dwa, jeden dostaniesz gratis attract the crowds - przyciągać tłumy place an advertisement - zamieścić ogłoszenie

 14. Thank you for your attention ! Anna Kopeć i Ewa Efinowicz klasa 4 TE