1 / 10

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_ICTPS2A0260NAV. Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

brandy
Télécharger la présentation

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. VY_32_INOVACE_ICTPS2A0260NAV Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanostiČíslo šablony: III/2Datum vytvoření: 11.10. 2012Autor: Mgr. Pavel NavrátilUrčeno pro předmět: Informační a komunikační technologie Tematická oblast: Práce se standardním aplikačním programovým vybavením textový editor Obor vzdělání: Podnikání (64-41-L/51) 2. ročníkNázev výukového materiálu: Kopírování formátu, vložit jinakPopis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebookuČas: 15 minut Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace

  2. KOPÍROVÁNÍ FORMÁTU Motto: Chcetemít – Každýpesjináves? Same, zahrejznovu to samé…

  3. PŘÍKLADY z praxe • Formátování často provádíme tak, že vybereme text myší a začneme určovat jeho vlastnosti (tučný, červený, velikost 14, druh Calibri, zarovnán doleva atd.) • U jednoho, nebo dvou nadpisů to takto jde… • U více nadpisů je to • nepohodlné • pomalé • s možností chyby • kdo si má všechny vlastnosti pamatovat??? 

  4. JAK na to? Vlastnosti formátu • Text je tučný, červený, velikost 14, druh Calibri, zarovnán doleva atd. atd. … • Vlastností textu může být hodně • Některé vidíme na panelu nástrojů, některé tak zřejmé nejsou

  5. JAK na to? Kopírování formátu • Zvýrazníme si text, jehož vlastnosti (formát) chceme kopírovat • Použijeme tlačítko Kopíruj formát • Pokud klepneme jednou, lze použít jednou • Pokud použijeme „dvojklik“, funkce Kopírování formátu zůstává zapnuta až do vypnutí (klepnutí na tlačítko) • Myší zvýrazníme text, na který chceme formát použít

  6. Vložit JINAK – PŘÍKLADY z praxe • Někdy potřebujeme formát (vlastnosti) nakopírovat • Jindy se jich potřebujeme zbavit a do dokumentu přenést např. jen „čistý“ text • Přenos textu z jiného dokumentu WORDu • Přenos (kopírování) textu z internetu • Někdy se kromě textu přenese i pozadí, nebo drobná grafika • Kopírování textu z pdf formátu • K tomu slouží možnost „Vložit jinak“

  7. JAK na to? Vložit jako Neformátovaný text • Při kopírování se často přenášejí i vlastnosti textu, pokud se jich chceme zbavit, NEMŮŽEME použít jen CTRL+V • Musíme použít Vložit jinak a zvolíme Vložit jako – Neformátovaný text

  8. SHRNUTÍ, opakování, dotazy • Pro stejnou úpravu textu můžeme použít Kopírovat formát a výsledný text zformátovat pomocí • Pokud Použijeme dvojklik, vlastnosti můžeme použít na více místech • Kopírování formátu není moc pohodlné, v dalších kapitolách se setkáme se styly, které to řeší elegantněji • Někdy potřebujeme formát (vlastnosti) rozkopírovat, jindy zase mohou být na obtíž (potřebujeme neformátovaný text) • Zde použijeme nabídku Vložit jinak a vybereme si např. Neformátovaný text

  9. 1) Zformátuj nadpis a podnadpis v cvičném textu o škole2) Rozkopíruj tyto vlastnosti do celého dokumentu3) Zkopíruj do schránky text z internetu a vlož jej do dokumentu jako neformátovaný text4) Výsledek práce ulož pod názvem kopirovani_formatu a zašli emailem vyučujícímu ÚKOL(y)

  10. CITACE a zdroje • MS Office 2010. 2010. • Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace [online]. 2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupné z: http://www.ss-ostrava.cz/

More Related