1 / 11

Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA

Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA. Pre zentare generală. Parteneri şi finanţatori. Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova Reprezentanţa UNICEF în Moldova Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie. Agenţii de implementare. CNRT CRRT Soroca CRRT Făleşti CRRT Ungheni

branxton
Télécharger la présentation

Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA Prezentare generală

 2. Parteneri şi finanţatori • Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova • Reprezentanţa UNICEF în Moldova • Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie

 3. Agenţii de implementare • CNRT • CRRT Soroca • CRRT Făleşti • CRRT Ungheni • CRRT Criuleni • CRRT Basarabeasca • CRRT Cahul • Centrul de Sănătate pentru tineri “Neovita”

 4. Scopul proiectului • Intensificarea participării tinerilor din raioanele Soroca, Făleşti, Ungheni, Basarabeasca, Criuleni, Cahul şi regiunea Poşta Veche din sectorul Râşcani, Mun. Chişinău în prevenirea HIV/SIDA printre semenii lor.

 5. Obiectivele proiectului • 7 Centre de resurse pentru tineri administrează 7 reţele raionale ale educatorilor de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA şi altor ITS în rândul tinerilor. • 1080 de tineri educatori de la egal la egal pregătiţi din 270 comunităţi informează semenii lor despre căile de transmitere şi protecţie HIV/SIDA. • 80% din numărul total de adolescenţi şi tineri, cu vârsta de 12-18 ani, din toate localităţile acestor 7 raioane cunosc despre căile de transmitere metode de protecţie şi prevenire a HIV/SIDA şi ITS.

 6. Grupul ţintă şi beneficiarii direcţi Grupul ţintă: • Tineri cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani • Directori adjuncţi pentru educaţie, profesori, lucrători medicali Beneficiarii: • 1080 educatori de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA • 270 directori adjuncţi pentru educaţie, profesori din 270 comunităţi • 700 tineri care vor beneficia de consultanţă din partea centrelor de resurse pentru tineri • 270 comunităţi care vor avea persoane resurse în prevenirea HIV/SIDA

 7. Geografia proiectului

 8. 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult ORGANIGRAMA PROIECTULUI „TINERII ÎN PREVENIREA HIV/SIDA” 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult 4 – peer 1 – adult

 9. Instruirea educatorilor de la egal la egal • Soroca – 200 persoane • Făleşti – 237 persoane • Ungheni – 325 persoane • Basarabeasca – 44 persoane • Criuleni – 157 persoane • Cahul – 233 persoane • TOTAL - 1196 persoane

 10. Activităţi desfăşurate de educatorii de la egal la egal TOTAL REZULTATE 1487Activităţi 14891 Participanţi

 11. VĂ MULŢUMIM

More Related