Ohranitev študentskega dela Vsako delo šteje Zagotovitev plačila za opravljeno delo - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ohranitev študentskega dela Vsako delo šteje Zagotovitev plačila za opravljeno delo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ohranitev študentskega dela Vsako delo šteje Zagotovitev plačila za opravljeno delo

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Ohranitev študentskega dela Vsako delo šteje Zagotovitev plačila za opravljeno delo
160 Views
brenna-english
Download Presentation

Ohranitev študentskega dela Vsako delo šteje Zagotovitev plačila za opravljeno delo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Temeljna načela ureditve Ohranitev študentskega dela Vsako delo šteje Zagotovitev plačila za opravljeno delo Hitro, fleksibilno in preprosto Odprava anomalij Nadzor in omejitve

  2. 1. Preprosto, fleksibilno, varno • Napotnica ostaja • Določena je minimalna urna postavka • Koncesijo za posredovanje dela nadomesti dovoljenje za delo • Uvaja se obveznost posrednika za plačilo študentu • Uvaja se centralna evidenca/priznane delovne izkušnje

  3. 2. Vsako delo šteje

  4. 3. Omejitve in nadzor Pri delodajalcu se lahko opravi maksimalno število ur začasnega in občasnega dela dijakov in študentov glede na število povprečno zaposlenih delavcev v preteklem koledarskem letu: od 6 do 9 povprečno zaposlenih - 75% ur od 10 do 19 povprečno zaposlenih - 65% ur od 20 do 49 povprečno zaposlenih - 55% ur od 50 do 99 povprečno zaposlenih - 45% ur od 100 do 499 povprečno zaposlenih - 35% ur več kot 500 povprečno zaposlenih - 25% ur Omejitve ne veljajo za organizacijske oblike skupnosti študentov, in mladinskih svetov ter humanitarne organizacije

  5. 3. Omejitve in nadzor • Centralna evidenca • EVŠ in spremembe predpisov na področju visokega in višjega šolstva • Omejitve • Globe in prepovedne sankcije • Pristojnosti Inšpektorata za delo, Davčne uprave in Carinske uprave