Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miętne, 14 lutego 2010 r. - PowerPoint PPT Presentation

walne zebranie cz onk w stowarzyszenia mi tne 14 lutego 2010 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miętne, 14 lutego 2010 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miętne, 14 lutego 2010 r.

play fullscreen
1 / 30
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miętne, 14 lutego 2010 r.
128 Views
Download Presentation
Download Presentation

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miętne, 14 lutego 2010 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Walne Zebranie Członków StowarzyszeniaMiętne, 14 lutego 2010 r. www.oskko.edu.pl Materiały VII Konferencji OSKKO, Miętne, 12-14.02.2010 www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

 2. Sprawozdanie z działalności OSKKO za 2009r Marek Pleśniar, dyrektor Biura OSKKO www.oskko.edu.pl

 3. Władze OSKKO w 2009r www.oskko.edu.pl Zarząd OSKKO: Joanna Berdzik - prezes Ewa Czechowicz - sekretarz Andrzej Jasiński – skarbnik Ewa Halska Anna Zabielska Bogna Skoraszewska Leszek Zaleśny Marek Pleśniar Komisja Rewizyjna: Ryszard Sikora - przewodniczący Anna Burec-Kobiałka - sekretarz Sławomir Lipiński Dyrektor Biura OSKKO: Marek Pleśniar

 4. Członkowie Stowarzyszenia www.oskko.edu.pl • Do OSKKO należy: 3988 osób • W większości są to dyrektorzy szkół i placówek oświatowych • Ponadto zrzeszamy: • pracowników OP (inspektorów, dyrektorów i naczelników wydziałów, prezydentów, starostów) • Pracowników ONP (wizytatorów, dyrektorów wydziałów i delegatur) • Pracowników innych instytucji (placówek doskonalenia nauczycieli, OKE) • Inne osoby (gł. księgowych, przedstawicieli stowarzyszeń, nauczycieli – liderów i szefów zespołów)

 5. Członkowie Stowarzyszenia www.oskko.edu.pl Materiały VII Konferencji OSKKO, Miętne, 12-14.02.2010 www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

 6. Członkowie Stowarzyszenia www.oskko.edu.pl

 7. Konferencje i spotkania www.oskko.edu.pl

 8. VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATYi VI Walne Zebranie Członków OSKKO, Miętne, 6-9.03.2009 www.oskko.edu.pl KONFERENCJA  DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I  ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO, LIDERÓW OŚWIATY ZRZESZONYCH w OSKKO

 9. W  piątek, 6 marca 2009r w BN w Warszawie rozpoczęła się 6 doroczna Konferencja OSKKO. Udział w niej wzięło 330 osób - członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. www.oskko.edu.pl

 10. Dwie konferencje – jedno miejsce i czas www.oskko.edu.pl KRAJOWA KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO KRAJOWA KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

 11. STUDIA PODYPLOMOWE LIDERÓW OŚWIATY SPLO odgrywa istotną rolę w doskonaleniu zawodowym dyrektorów polskich szkół i tym samym - w rozwoju polskiej oświaty. Studia wspierają proces profesjonalizacji pracy poszczególnych dyrektorów, szkół i całego systemu edukacji. Dzięki nim wzrasta świadomość znaczenia, jakie dla jakości i skuteczności polskiej edukacji mają kompetencje dyrektorów jako prawdziwych liderów oświaty. www.oskko.edu.pl

 12. www.oskko.edu.pl STUDIA PODYPLOMOWE LIDERÓW OŚWIATY Od roku 2007 organizowane studia dla dyrektorów szkół,

 13. Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej www.oskko.edu.pl

 14. OSKKO na konferencji „Od transformacji do modernizacji” podsumowującej 2 lata pracy rządu.Nowoczesna podstawa programowa polskiej szkoły. www.oskko.edu.pl

 15. OSKKO na konferencji „Od transformacji do modernizacji” podsumowującej 2 lata pracy rządu.Nowoczesna podstawa programowa polskiej szkoły. www.oskko.edu.pl W dniach 20-21 listopada 2009 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja podsumowująca 2 lata rządu koalicyjnego PO-PSL Panelistami zewnętrznymi byli: Joanna Berdzik (prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty), Sławomir Broniarz (prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego), dr hab. Jolanta Choińska-Mika (Uniwersytet Warszawski), Teresa Ogrodzińska (prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego), Włodzimierz Paszyński (wiceprezydent Warszawy). Stronę rządową reprezentowali: minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, Mikołaj Herbst z Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej prof. Krzysztof Konarzewski. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, 6-9.03.2009 Do pobrania na stronie: www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/

 16. Nowy nadzór pedagogiczny www.oskko.edu.pl OSKKO podjęło w 2008 r pracę nad zmianami w nadzorze pedagogicznym. Udało się podjąć w tym zakresie współpracę z MEN. W 2009r nowy system został wdrożony. Szefem projektu została Joanna Berdzik – Prezes OSKKO

 17. Zespół OSKKO ds. modernizacji kształcenie zawodowego www.oskko.edu.pl Skład podstawowy: Bogna Skoraszewska, Andrzej Jasiński, Marek Pleśniar Bierze udział w pracach Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego MEN

 18. www.oskko.edu.pl KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY:  DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I  ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM Ponad 1000 uczestników www.oskko.edu.pl/kongres/ Pod patronatemMinistra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 19. www.oskko.edu.pl Prezentacja programów nagrodzonych w „Konkursie na najlepsze programy wychowania przedszkolnego”. Wręczenie nagród. Spotkanie z autorami, prezentacja programów.Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall. Przedszkole nr 412 w Warszawie, ul. Pala Telekiego 8.

 20. Nowy nadzór pedagogiczny www.oskko.edu.pl Nowy nadzór.„Spotkanie 3 światów” Zmiany w edukacji.Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall.

 21. Media www.oskko.edu.pl Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, 6-9.03.2009 Do pobrania na stronie: www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/

 22. Forum i strona OSKKO www.oskko.edu.pl 1 802 776 odwiedzin

 23. Forum i strona OSKKO www.oskko.edu.pl Godz. 13:00 i 21:00

 24. www.oskko.edu.pl Współtworzymy dwumiesięcznik kadry kierowniczej

 25. www.oskko.edu.pl Partnerstwo medialne

 26. www.oskko.edu.pl Partnerstwo medialne

 27. Zapowiedzi imprez www.oskko.edu.pl VI Krajowa Konferencja Dyrektorów Przedszkoli OSKKO, Warszawa-Miętne, 16-18.04.2010 Strona oficjalna konferencji: www.oskko.edu.pl/przedszkola2010/

 28. www.oskko.edu.pl Strona oficjalna konferencji: www.oskko.edu.pl/kkdsz2010/

 29. Zapowiedzi imprez www.oskko.edu.pl V Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO, U.M.St. Warszawy, Warszawa - 22-24.09.2010

 30. www.oskko.edu.pl OZNI 10 4-6 czerwca 2010