การใช้งาน dkcmail - PowerPoint PPT Presentation

dkcmail n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การใช้งาน dkcmail PowerPoint Presentation
Download Presentation
การใช้งาน dkcmail

play fullscreen
1 / 4
การใช้งาน dkcmail
272 Views
Download Presentation
Download Presentation

การใช้งาน dkcmail

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. การใช้งาน dkcmail • การเข้าใช้งาน • ถ้าใช้งานภายใน LAN วัด ให้พิมพ์ที่ address ว่า dkcmail • หรือเข้าใช้งานผ่าน lotus

  2. ซึ่งจะเข้าไปที่เดียวกันที่ webmail.dkc.in.th

  3. สำหรับการทดสอบ ชื่อผู้ใช้ : exchange01 Password : exc+001

  4. หน้าจอเมื่อ login เข้าได้แล้ว