Friidrettshall i Sandnes - PowerPoint PPT Presentation

friidrettshall i sandnes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Friidrettshall i Sandnes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Friidrettshall i Sandnes

play fullscreen
1 / 21
Friidrettshall i Sandnes
152 Views
Download Presentation
Download Presentation

Friidrettshall i Sandnes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Friidrettshall i Sandnes

  2. Erfaring • Ting tar tid – Hall Maraton • Ennå mer tid i et interkommunalt prosjekt • Positiv behandling i 3 kommuner • Planlegg med forsinkelser! • Å ”selge” ideen kan være lett, men alle har ikke samme bilde i hodet som det du har selv.

  3. Året som ligger bak oss • Anbudsrunde – prekvalifisering • Anbudsrunde 4 tilbydere • Evaluering • Valg av entreprenør/konsept • Sak om kostnadsoverslag 2 i 3 kommuner • Sak om formell IKS dannelse i 3 kommuner • Presentasjon av valgt tilbud til forbundet • Teknisk forhåndsgodkjenning i KKD • Formell etablering av IKS • Minde reguleringsendring • Teknisk plan godkjent • Detaljprosjektering • Oppstart på byggetomt • Infrastruktur ( kommunen å de) • Hallen ( Skanska å de) • Søknad om spillemidler

  4. Anbudsrunde • 2 delt • Prekvalifisering og valg av 4 tilbydere • Anbudsrunde for totalentreprise • Forsinkelse pga første fase ble klagd til KOFAS • Kvalitetsforskjell i hvordan entreprenørene svarer på oppgaven • Mottok tilbud fra alle 4 tilbydere • Ulike løsninger, ulike priser

  5. Kort om innhold i hallen • Rundbane (4 baner +1) • 8x60 m sprint • 110 m sprintbane (8 baner) • Treningsfasiliteter for spyd, slegge, diskos, kule • 2 x lengde/tresteg • 2x høyde • 1 x stav • Tribune 1000 • Sosialt rom/møterom, vestibyle • 150 kv m styrkerom • Kontor/møterom/lege/dop/sekr./speaker/tidtaking/presse • klatrevegg • Lager etc • 4 garderobe sett, 4 dommergarderober, lager fotball ( 1U) • Totalt 9450 kv.m • Prosjektkostnad 118 mill - fratrukket mva: 94,112,000. • Uteområde , parkering kommer i tillegg