Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Předpony s-, z-, vz - PowerPoint Presentation
Download Presentation
Předpony s-, z-, vz -

Předpony s-, z-, vz -

495 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Předpony s-, z-, vz -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Předpony s-, z-, vz- Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Olga Zehnálková Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky do výuky dle ŠVP na ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977.

  2. Slova s předponou s- sjet sbírat spojit mají význam směřování dohromady

  3. Slova s předponou s- sjet skočit srazit mají význam směřování shora dolů

  4. Slova s předponou s- srazit smýt smazat mají význam směřování z povrchu pryč

  5. Slova s předponou z- zčernat zmizet zbořit dokončení děje stát se nějakým

  6. Slova s předponou vz- vznést vztyčit vzhůru mají význam směr vzhůru

  7. Musíme si pamatovat skončit, strávit, shořet, spálit, spatřit, sníst, svěřit, spolknout, spotřeba zkoumat, zkoušet, způsobit, zpěv, zpět, ztratit, ztěžka, zkoumat

  8. POZOR! • Zbít psa • Zpráva v novinách • Zvrhnout (převrhnout) • Zužovat sukni • Ztěžovat někomu život • Zhlédnout film • Sbít prkna • Správa města, oprava • Svrhnout dolů • Sužovat (trápit) • Stěžovat si (naříkat) • Shlédnout shora dolů

  9. Zdroje :