1 / 4

/: ARATĂ-ŢI PUTEREA, O DOMNUL MEU ARATĂ-ÎI PUTEREA, O DOMNUL MEU O, DOMNUL MEU :/

EL ESTE DOMN ŞI DOMNEŞTE Î N CERURI EL ESTE DOMN ÎNTUNERICULUI I-A ZIS: “ SĂ FII LUMINĂ” EL ESTE DOMN CINE-I CA EL N-ARE SFÂRŞIT LA ZILE EL ESTE DOMN EL VINE-N PUTERE CÂND CHEMI AL SĂU NUME EL ESTE DOMN.

brock
Télécharger la présentation

/: ARATĂ-ŢI PUTEREA, O DOMNUL MEU ARATĂ-ÎI PUTEREA, O DOMNUL MEU O, DOMNUL MEU :/

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. EL ESTE DOMN ŞI DOMNEŞTE ÎN CERURIEL ESTE DOMNÎNTUNERICULUI I-A ZIS: “SĂ FII LUMINĂ”EL ESTE DOMNCINE-I CA EL N-ARE SFÂRŞIT LA ZILEEL ESTE DOMNEL VINE-N PUTERE CÂND CHEMI AL SĂU NUMEEL ESTE DOMN

  2. /: ARATĂ-ŢI PUTEREA, O DOMNUL MEUARATĂ-ÎI PUTEREA, O DOMNUL MEUO, DOMNUL MEU :/

  3. CUVÂNTUL TĂU DOAMNE-I SPERANŢA LUMIIEŞTI DUMNEZEUPRIN A TA TĂRIE AVEM MÂNTUIREEŞTI DUMNEZEUAVERE NU CEREM DAR PRIVIM LA CRUCEEŞTI DUMNEZEUPE CEI PĂCĂTOŞI ÎNAINTE-I ADUCEMEŞTI DUMNEZEU

  4. TRIMITE-ŢI PUTEREA, O DOMNUL MEUTRIMITE-ŢI PUTEREA, O DOMNUL MEUO, DOMNUL MEU.ARATA-ŢI PUTEREA, O DOMNUL MEUARATA-ŢI PUTEREA, O DOMNUL MEUO, DOMNUL MEU. AMIN

More Related