Download
opruzenina intertrigo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opruzenina - intertrigo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opruzenina - intertrigo

Opruzenina - intertrigo

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Opruzenina - intertrigo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Opruzenina - intertrigo Olga Bürgerová

  2. Opruzenina • Jde o porušení struktury kůže v důsledku současného působení vlhka, tepla, moče, stolice, ale také pleny, ať již látkové nebo na jedno použití.

  3. Charakteristika: • různě rozsáhlé zarudnutí kůže nejčastěji v okolí genitálu a na zadečku, ale může se objevit i v záhybech kůže na pažích, stehnech, krčku a za oušky,kůže někdy mokvá a mohou se objevit prasklinky, což je pro dítě velmi nepříjemné a postižená kůže ho bolí - zejména v oblasti genitálu a zadečku

  4. Léčba: • dítě jednak častěji přebalovat, delší dobu je ponechat volně bez plen, použít bylinné koupele (slez) ke zklidnění kůže a mast na opruzeniny (Bepanthen, Rybilka, zinková mast, Ondřejova mast, kalciová mast). Častěji prohlížet záhyby kůže a odstraňovat kožní maz a drť, které se v teple velmi rychle rozkládají a dráždí kůži, při přebalování preferujeme pleny na jedno použití, pokud přesto k opruzení dojde, vyměníme značku