Download
workflow n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workflow PowerPoint Presentation

Workflow

111 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Workflow

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Workflow til ERP-systemer, eScience, e-handel og planlægningChristian Stefansen

 2. Projektet NEXT • NEXT generation Enterprise Resource Planning (ERP) systems • ”The over-all goal of the project is to develop software technology and methods for development of the next generation of [...] ERP-systems.” • Microsoft Dynamics er tidligere Navision/Damgaard plus Great Plains etc. eScience, DIKU, 19. sept, 2006

 3. Min brogede fortid og nutid • Kandidat i datalogi med bifag i matematik fra KU • HD(I) fra Handelshøjskolen i København • Fulbright Fellow på Harvard University • Intern hos IBM Research, New York • Partner i Concentric IT • Indtil juli 2007: ph.d.-studerende på DIKU“En proces-baseret arkitektur for ERP-systemer” eScience, DIKU, 19. sept, 2006

 4. Har vi brug for workflow? • “Hvordan plejer vi nu at gøre det her?” • “Hvad skal der ske når jeg er færdig med det her?” • “Hvorfor skal jeg altid udfylde X bare for at komme til Y?” • “Kan I dokumentere at jeres procedurer lever op til Sarbanes-Oxley §404 og ÅRL?” • “Kan I beskrive jeres proces for gutterne i Bangalore?” • “Kan I gennemføre proceduren på præcis samme måde med de nye data?” eScience, DIKU, 19. sept, 2006

 5. Design(konsulenter/brugere) Bestil fly Modtagbillet Modtagbekræftelse Ansøg omrejsetilladelse Bestil hotel Send bilagtil regnskab Bestil bil Modtagbekræftelse Modtagrefusion Hvordan man ikke skal lave sine workflow • Potentielle problemer? • Rigide workflow(Bliver der mon altid først ansøgt om rejsetilladelse?) • Forglemmelser/fejl/overseelser(Hvad hvis billet ikke modtaget inden for nogle dage?) • Kræver masser af programmørtimer(Skriv det hele i BPEL! Og når det så skal ændres?) eScience, DIKU, 19. sept, 2006

 6. Automatiseretprocesanalyse Design(konsulenter/brugere) Bestil fly Modtagbillet ! ? Modtagbekræftelse Ansøg omrejsetilladelse Bestil hotel Send bilagtil regnskab Bestil bil Modtagbekræftelse Modtagrefusion Proces-mining Revision, rapportering,outsourcing En bedre model eScience, DIKU, 19. sept, 2006

 7. Vision • Workflow til folket!(Lige så almindeligt som Microsoft Office) • Fleksibilitet i workflows(Opgaver kan overspringes, omgøres, ændres undervejs af brugere) • Systemer der kan ændres hurtigt, når processer gør det • Beskrive ERP-systemer som processer(Mennesker og systemer arbejder som del af samme proces) • En datalogs fornemmeste opgave er at gøre sig selv arbejdsløs... eScience, DIKU, 19. sept, 2006

 8. Konkrete behov • Grafiske værktøjer(Til at designe formularer og workflows) • En arkitektur der understøtter processer og services(SOA er et skridt på vejen) • Solidt teoretisk fundament(Til proces-mining og automatiseret analyse) eScience, DIKU, 19. sept, 2006

 9. Pattern 10: Arbitrary CyclesExecute workflow graph without any structural restriction on loops. Merge Choice Merge Choice Pattern 20: Cancel CaseCancel (disable) the process) Pattern 16: Deferred ChoiceExecute one of two alternative threads. The choice [...] should be implicit. Def’d Cancel Workflowmønstre- benchmarks fra industri og produkter eScience, DIKU, 19. sept, 2006

 10. Syntaks for CCS: (Aktiviteter i workflowet skrives som a,b,c etc.) Calculus of Communicating Systems eScience, DIKU, 19. sept, 2006

 11. P1 Mult Disc ... ... Q Pn Mønstereksempel • Pattern 7/9: Multiple Choice/Discriminator • (.P1 + .skip!) |  | (.Pn + .skip!) |ok?.(Q | skip?*.0 | ok?*.0) eScience, DIKU, 19. sept, 2006

 12. Workflow for mit ph.d.-forløb i SMAWL workflow Q = Intro; choose any {  Workflowmønstre; Kodning; SMAWL  Kontrakter; CDL  REA }; Arkitektur; Afslutning end Workflow-mønstre Kodning SMAWL Intro Kontrakter CDL Arkitektur REA Auto-generering Afslutning eScience, DIKU, 19. sept, 2006

 13. Transformation fra SMAWL til CCS • Sekvens • Multiple Instanser eScience, DIKU, 19. sept, 2006

 14. Hvordan I kan hjælpe • Industri: • Fortæl om jeres problemer • Fortæl om jeres forretningsprocesser • Studerende: • Hjælp os med at designe/analysere en proces-kalkule • Hjælp os med at designe et proces-sprog • Skriv en oversætter til vores sprog • Skriv en model-checker og andre værktøjer hertil • eScience (forskere/industri): • Brug vores værktøjer • Fortæl om jeres erfaringer med dem eScience, DIKU, 19. sept, 2006

 15. Mange tak!...spørgsmål? Se også: http://itu.dk/next/ http://www.stefansen.dk Eller skriv til: cstef@diku.dk