Download
bruk av lystgass til barn ved forventet prosedyresmerter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BRUK AV LYSTGASS TIL BARN VED FORVENTET PROSEDYRESMERTER PowerPoint Presentation
Download Presentation
BRUK AV LYSTGASS TIL BARN VED FORVENTET PROSEDYRESMERTER

BRUK AV LYSTGASS TIL BARN VED FORVENTET PROSEDYRESMERTER

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BRUK AV LYSTGASS TIL BARN VED FORVENTET PROSEDYRESMERTER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BRUK AV LYSTGASS TIL BARN VED FORVENTET PROSEDYRESMERTER

  2. Bakgrunn for prosjektet • Færre senger i avdeling • Redusert tilgang på operasjonstua • Økt dagbehandling og poliklinisk behandling • Tilby barn og foreldre et alternativ til narkose

  3. OPPSTART • Hospitering ved Astrid Lindgren barnesykehus, Stokholm høst -2006 • Starta ved st. Olav høsten -2007 • Lystgassbehandling hver onsdag

  4. PASIENTENS OPPLEVELSER Kroppslig, • varmefølelse i kroppen • føtter og hender ”surrer” • øresus, lydfølsom • blir lett trøtt kognetive, • tyngdeløs • mister begrep om tid • latterfull • drømmer • amnesi

  5. PROSEDYRER/INNGREP • Botoxinjeksjoner • fjerne perkutane pinner • sårskift, pinnestell,ext.fixasjoner • Reponere enkle fracturer • Fjerne ext. Fixasjoner • Leddinjeksjoner • legg inn venflon • fjerne dren

  6. Forberedelser • Faste i 2 timer • Drikke 1 time før behandling • Paracetamol evt. NSAID gis 2 timer før • Kir. Utstyr dekkes opp • Gå igjennom hva som skal skje • Demonstrere masken og prøve den • Barnet og foreldre få den tid de trenger på forberedelser • Kirurg til stede ved oppstart • Ro i rommet under hele prosedyren

  7. kommunikasjon • Godt samarbeid og god kommunikasjon mellom sykepleier og barnet • Sykepleier ”styrer” samtalen • Unngå uheldige tema som kan være sårbart