Download
sosu projekt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sosu projekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sosu projekt

Sosu projekt

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sosu projekt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sosu projekt Sosu skolen, Aabenraa Haderslev & Sønderborg Produktionsskoler. 2010-2011

  2. Eleven • Produktionsskolen • Sosu Skolen Relationer

  3. Sosu – hvad er det? • Hvem kan hjælpe? • Hvilken vej skal jeg gå? Elev - før

  4. Et hav af muligheder…. • Give bolden op • Hvem er ”modparten” – hvad kan de? • Hvordan skal holdet sættes? Prod.skole - før

  5. Er det nu – hvem har tid? • Hvilke hold kan ta´ 6 elever? • Øh, hvad ”plejer”…?? • Hvem kender eleverne? Sosu - før

  6. YES.. gi´ mig mer´ • Jeg er OK... • Tænk – er det skoleliv? • Får støtte • Sjov & hygge • Søde kammerater • Lærerne er rare • FEDT med pauser! Elev - efter

  7. Klædt på til Sosu-vejledning • www.sosu-syd.dk • Samarbejde om ”vores elever” • Ejerskab - opfølgning & evaluering • Målrettet udslusning Prod.skole - efter

  8. RO & Ressourcer • Proces og indhold • Kvalitet • Ejerskab & motivation • Retning & mål Sosu - efter

  9. Struktur – omdrejningspunkt • Synlighed, detaljer & styring • Engagement - ansvarlighed • Supervision • Ressourcer - opbakning Køreklar

  10. Til alle… Af hjertet TAK