Download
badanie poziomu satysfakcji pacjent w szpitala wojew dzkiego w opolu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Badanie poziomu satysfakcji pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Opolu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Badanie poziomu satysfakcji pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Badanie poziomu satysfakcji pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

154 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Badanie poziomu satysfakcji pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Badanie poziomu satysfakcji pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Ankietyzacja przeprowadzona na przełomie października i listopada 2006r.

 2. Ankietyzacja 2006r • Badaniem objęto pacjentów hospitalizowanych w oddziałach, dializowanych i zgłaszających się do poradni specjalistycznych Szpitala.

 3. Ankietyzacja 2006r. • Ze względu na profil świadczonych usług medycznych ankiety przygotowano dla: • oddziałów zabiegowych • oddziałów niezabiegowych • Stacji Dializ • poradni specjalistycznych.

 4. Ankietyzacja 2006r. Dla oddziałów przygotowano łącznie 490 ankiet, tj. po 70 egzemplarzy dla Oddziału: • Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej, • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, • Chorób Układu Krążenia i Endokrynologii, • Gastroenterologii i Hematologii, • Chorób Zakaźnych, • Pulmonologii, • Dermatologii.

 5. Ankietyzacja 2006r. Dla Stacji Dializ przygotowano 70 ankiet Dla poradni specjalistycznych przygotowano 1300 ankiet, tj. po 100 egzemplarzy dla Poradni: • Urazowo-Ortopedycznej, • Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, • Diabetologicznej, • Skórno-Wenerologicznej, • Reumatologicznej, • Hematologicznej, • Gastrologicznej, • Leczenia i Badania Bólu, • Chorób Zakaźnych, • Endokrynologicznej, • Kardiologicznej, • Chorób Płuc i Gruźlicy, • Rehabilitacyjnej dla Kobiet po Mastektomii.

 6. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 7. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W Izbie Przyjęć • Jak ocenia Pan/Pani wykonanie czynności medycznych przez personel IP? • Jak ocenia Pan/Pani szybkość załatwienia formalnościw IP? • Jak ocenia Pan/Pani wykonanie czynności związanych z doprowadzeniem pacjenta na oddział?

 8. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 9. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W oddziale: informacje, topografia • Czy został/a Pan/Pani zapoznany/a przez personel z prawami pacjenta? • Czy został/a Pan/Pani zapoznany/a z regulaminem Szpitala oraz rozkładem dnia w oddziale? • Czy został/a Pan/Pani zapoznany/a z personelem oddziału (lekarzem prowadzącym leczenie czy pielęgniarką, do której można kierować prośby)? • Czy został/a Pan/Pani zapoznany/a z rozmieszczeniem łazienek, WC, gabinetu zabiegowego, dyżurki lekarskiej czy pielęgniarskiej? • Czy był/a Pan/Pani poinformowany/a o planowanych badaniach, ich celu, przygotowaniach i przebiegu?

 10. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 11. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 12. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W oddziale: życie codzienne Jak ocenia Pan/Pani: • warunki sprzyjające wypoczynkowi? • czystość i warunki higieniczne, zwłaszcza w salach chorych? • stan wyposażenia sal chorych (łóżko, pościel, stoliki, światło, dzwonki)? • dostępność do łazienek i WC? • dostępność do telefonu? • warunki spożywania posiłków? • jakość i estetykę podawanych posiłków? • pomoc przy spożywaniu posiłków?

 13. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 14. Ankietyzacja 2006r.Wyniki badań - oddziały szpitalne - zabiegowe W oddziale: terapia - zabiegi • Czy zadowalają Pana/Panią działania personelu medycznego w celu zminimalizowania i złagodzenia uciążliwości związanych z przygotowaniem do zabiegu? • Jak ocenia Pan/Pani czynności personelu bloku operacyjnego przed zabiegiem? • Jak ocenia Pan/Pani czynności personelu bloku operacyjnego po zabiegu?

 15. Ankietyzacja 2006r.Wyniki badań - oddziały szpitalne - zabiegowe

 16. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne - zabiegowe

 17. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W oddziale: pacjent - personel • dostępność lekarzy • dostępność pielęgniarek • opieka pielęgniarska • kontakt z lekarzem • sposób traktowania pacjenta • potrzeby pacjenta

 18. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 19. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 20. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W oddziale: pacjent - personel opieka pielęgniarska Jak ocenia Pan/Pani: • szybkość reagowania na wezwanie pacjenta? • sprawność, fachowość, delikatność wykonywanych czynności? • jakość i sposób wykonywanych czynności związanych z utrzymaniem czystości i higieny ciała pacjenta?

 21. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 22. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W oddziale: pacjent - personel kontakt z lekarzem Jak ocenia Pan/Pani: • rzetelność i czytelność informacji udzielanych przez lekarza (na temat stanu zdrowia, zastosowanego leczenia)? • ilość czasu poświęconego pacjentowi przez lekarza?

 23. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 24. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W oddziale: pacjent - personel sposób traktowania pacjenta • przez lekarzy • przez pielęgniarki • przez rehabilitantów • przez personel sprzątający

 25. Ankietyzacja 2006r.Wyniki badań - oddziały szpitalne

 26. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W oddziale: pacjent - personel potrzeby pacjenta Jak ocenia Pan/Pani: dogodność pory odwiedzin chorych? dostęp do sklepiku? warunki umożliwiające zapewnienie poczucia intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielanych świadczeń? dostęp do opieki duszpasterskiej?

 27. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 28. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 29. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - poradnie specjalistyczne

 30. Ankietyzacja 2006r.Wyniki badań - poradnie specjalistyczne

 31. Ankietyzacja 2006r.Wyniki badań - poradnie specjalistyczne

 32. Ankietyzacja 2006r.Wyniki badań - poradnie specjalistyczne

 33. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - poradnie specjalistyczne

 34. Ankietyzacja 2006r.Wyniki badań - poradnie specjalistyczne