Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MUDr. Jarmila Lančová, Úrad verejného zdravotníctva SR PowerPoint Presentation
Download Presentation
MUDr. Jarmila Lančová, Úrad verejného zdravotníctva SR

MUDr. Jarmila Lančová, Úrad verejného zdravotníctva SR

225 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MUDr. Jarmila Lančová, Úrad verejného zdravotníctva SR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Význam Európskeho imunizačného týždňa a realizácia imunizácie v SR MUDr. Jarmila Lančová, Úrad verejného zdravotníctva SR

 2. Prečo vznikol EIW ? • význam očkovania začína byť podhodnotený (nízky výskyt infekčných ochorení absencia strachu z infekčných ochorení) • následok: znižovanie zaočkovanosti alebo jej stagnácia vyúsťujúca do vzniku epidémií • antivakcinačné kampane navodzujúce strach z očkovania

 3. Cieľ EIW • zvýšenie zaočkovanosti upriamením pozornosti na význam a efektivitu očkovania pri eliminácii infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním • eliminácia tzv. „vakcinačných dier“ • odpoveď na antivakcinačné aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín euroregiónu • zvýšenie zaočkovanosti sociálne neprispôsobivých skupín populácie a iných rizikových skupín

 4. „Vakcinačná diera“ epidémia osýpok v neočkovanej rómskej populácii Nedisciplinovanosť rodičov rómskych detí vo východoslovenskom regióne, odmietanie očkovania, migrácia Rómov epidémie osýpok v niektorých okresoch východného Slovenska: rok 1997 620 ochorení rok 1998 530 ochorení 311 komplikácií 897 hospitalizovaných

 5. Realizácia očkovania v SR • od konca 40. rokov minulého storočia: variola, TBC, detská obrna, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, osýpky, mumps, rubeola, vírusová hepatitída B a A, chrípka, kliešťová encefalitída • od roku 2000: hemofilové invazívne infekcie, invazívne pneumokokové infekcie, varicela, meningokoková meningitída, nákazy spôsobené humánnymi papilomavírusmi (HPV), rotavírusové hnačkové infekcie • od roku 2009: deti  povinné očkovanie proti 11 infekciám vzhľadom na určený vek dospelí  povinné preočkovanie proti záškrtu a tetanu každých 15 rokov

 6. Úroveň zaočkovanosti detskej populácie v SR v roku 2008 SR 98 % - 99 % kraje 96,8 % - 100 % okresy < 95 % 9 (TBC) pediatr. obvody < 90 % 6,0% z 1285 obvodov Pozn.: pre dosiahnutie dostatočnej kolektívnej imunity - minimálne 95 % zaočkovanosť

 7. Zaočkovanosť proti diftérii, tetanu, pertussis, VHB, poliomyelitíde a hemofilovým invazívnym infekciám, ročník narodenia 2006 Žilinský 100 % Prešovský 99,3 % Trenčiansky 99,6 % Trnavský 99,9 % Košický 98,4 % Banskobystrický 99,2 % Bratislavský 99,7 % ≤ 98 % 98,1% - 98,5% 98,6% - 99,0% 99,1 % - 99,5% 99,6 % - 100 % Nitriansky 99,7 %

 8. Zaočkovanosť proti osýpkam, rubeole a mumpsu, ročník narodenia 2005 Žilinský 99,8 % Prešovský 99,1 % Trenčiansky 99,6 % Košický 99,2 % Trnavský 99,7 % Banskobystrický 99,4 % Bratislavský 99,6 % ≤ 98 % 98,1% - 98,5% 98,6 % - 99,0 % 99,1 % - 99,5 % 99,6 % - 100 % Nitriansky 99,7 %

 9. Zaočkovanosť novorodencov proti tuberkulóze, ročník narodenia 2007 Žilinský 99,4 % Prešovský 97,1 % Trenčiansky 98,3 % Košický 96,8 % Trnavský 98,4% Banskobystrický 98,0 % Bratislavský 98,5 % Nitriansky 98,3 % ≤ 98 % 98,1% - 98,5% 98,6% - 99,0% 99,1 % - 99,5 % 99,6 % - 100 %

 10. Prehľad zaočkovanosti dvojročných detí vo vybraných krajinách EÚ za rok 2007 N – neočkuje sa Zdroj: Immunization summary 2007 R – očkovanie skupín vo vysokom riziku

 11. Ďakujem za pozornosť!